I tillegg til å være en seriøs forening med faglig tyngde, finner vi på mye sosialt i ELSA Oslo. Blant annet har vi en hyttetur hvert semester, julebord, vårfest, vors samt leilighetscrawl. Vi stiller også med quizlag på Tirsdagsquizen på Frokostkjelleren.

Det er lav terskel for å komme på de sosiale arrangementene våre, du trenger ikke ha vært aktiv tidligere for å bli med! Vi lover god stemning og et inkluderende fellesskap :)

Vi trenger selvfølgelig også noen til å arrangere de sosiale arrangementene, ikke bare noen til å være med på dem. Ta kontakt med Victoria Bratli på social.oslo@elsa.no dersom du kunne tenke deg å være med på dette.

Følg med på  facebooksiden vår, eller meld deg inn i Facebookgruppen ELSA Oslo for mer informasjon om de sosiale arrangementene våre.

Vi gleder oss til å se deg på vårt neste arrangement!