Entries by Generalsekretær ELSA Oslo

Søk på trainee-stillinger innen 22. januar!

Visste du at ELSA gjennom programmet STEP tilbyr trainee-stillinger i advokatfirmaer og andre institusjoner over hele Europa? Listen over aktuelle trainee-stillinger finner du her  (link) Søknadsskjema finner du her (link) For mer informasjon, ta kontakt med ELSA Oslos leder for STEP, Anders Vethe på vpstep.oslo@elsa.no SØK INNEN 22. JANUAR!

Studietur til Brussel og Luxembourg

ELSA arrangerer studietur til Brussel og Luxembourg for jusstudentene i Bergen, Oslo og Tromsø! Turen er fra 4. til 10. februar 2013 og vil ha fokus på EU – og EØS-rett. I tillegg til det faglige opplegget vil det også være tid til sightseeing, shopping og sosiale aktiviteter. Planlagte besøk: EFTA – og EU-domstolen, ESA […]

ELSA Norway for Children

Mange av ELSA Oslos medlemmer engasjerer seg i prosjektet ELSA for Children. Dette er et prosjekt hvor jusstudenter fra hele Europa skriver rapporter om barns rettslige beskyttelse mot seksuelle overgrep i sine egne land. Den endelige rapporten vil være klar i løpet av nær fremtid, og vil publiseres her. Les mer om prosjektet her: ELSA Norway for Children