Entries by Generalsekretær ELSA Oslo

Generalforsamling høst 2014

Styret i ELSA Oslo har gleden av å innkalle til organisasjonens generalforsamling onsdag 29. oktober kl. 18.00 på Domus Nova rom 540. På generalforsamlingen vil styret legge frem sine semesterrapporter, regnskap og budsjett, planer videre og det vil stemmes over eventuelle vedtekts- og budsjettendringer. Studenter ved det juridiske fakultetet i Oslo, og som har meldt seg inn […]

Video: ELSA Oslos prosedyrekonkurranse

ELSA Oslo minner om vår prosedyrekonkurranse i internasjonale emner (EØS-rett, folkerett og menneskerettigheter). Påmeldingsfrist for konkurransen er tirsdag 23. september, og påmelding skjer på e-post til pamelding.elsaoslo.mcc@gmail.com. Påmeldingen må inneholde navn, e-postadresse, telefonnummer, studieår og semester til deltakeren/deltakerne. Konkurransen består av en skriftlig runde og tre muntlige runder. Runde 1: 16. oktober 2014 (Oslo Tingrett) Runde […]

ELSA Oslos internasjonale prosedyrekonkurranse

ELSA Oslo arrangerer for første gang en prosedyrekonkurranse i oktober 2014. Prosedyrekonkurransen fungerer som en fiktiv rettssak, og fagområdene som konkurransen tar for seg er EØS-rett, folkerett og menneskerettigheter. Konkurransen består av en skriftlig runde, og tre muntlige runder. Runde 1: 16. oktober 2014 (Oslo Tingrett) Runde 2: 23. oktober 2014 (Oslo Tingrett) Finale: 30. […]

ELSA Oslo 2014/15

Fra og med 1. august 2014 har ELSA Oslo fått et nytt styre. PRESIDENT: Erlend Stuart Serendahl, e-post president.oslo(at)elsa.no GENERALSEKRETÆR: Katrine Heier, e-post secgen.oslo(at)elsa.no ØKONOMIANSVARLIG: Ole Henrik Olsen, e-post treasurer.oslo(at)elsa.no MARKEDSFØRINGSANSVARLIG: Aqila Gull Mian, e-post marketing.oslo(at)elsa.no VISEPRESIDENT FOR AKADEMISKE AKTIVITETER (AA): Elise Dale, e-post vpaa.oslo(at)elsa.no VISEPRESIDENT FOR SEMINARER OG KONFERANSER (S&C): Benedicte Venemyr Fidje, e-post […]

Reisebrev fra den Internasjonale Forhandlingskonkurransen

I juni var Mubin Kapur og Maria Lisiecka i Sør-Korea for å delta på the International Negotiation Competition. Under kan du lese deres reisebrev fra den spennende opplevelsen. ELSA Oslo ønsker forøvrig å takke eventsponsor Juristforbundet og advokatfirmaet Ræder, samt våre deltakere Mubin og Maria for samarbeidet i i forbindelse med forhandlingskonkurransen. Vi gleder oss […]