Hvert år arrangeres det minst ett internasjonalt forskningsprosjekt der studenter belyser ulike rettsområder fra et nasjonalt perspektiv. Temaene varierer fra år til år, og har tidligere vært tilknyttet rettsområder Europarådet ønsker en videre redegjørelse av. De siste årene har temaene vært bl.a. hatefulle ytringer på nett, ytringsfrihet, og hvordan finanskrisen har påvirket personers rettigheter i ulike land. I år er temaet Migration Law. Prosjektet løper fra mars til november. Påmeldingsfristen er mai 2017. Publisering gjøres i starten av november. Les mer her.

Dette er en fin mulighet til å utforske juridiske temaer, samt å få materialet sitt publisert. Ta kontakt med VP AA Victoria Karishma Hossain på academicactivities.oslo@no.elsa.org, hvis dette virker interessant.