Vi søker nye directors og medarbeidere!

Bli engasjert i jusens spennende internasjonale alternativ! Gruppene Akademiske Aktiviteter (AA) og Seminarer og Konferanser (S&C), samt Markedsføring ser etter engasjerte mennesker som kunne tenke seg å engasjere seg i ELSA. Se mer informasjon under og på våre hjemmesider: elsa.no/oslo.

Fra landsmøtet i Bergen høsten 2013.

Akademiske Aktiviteter (AA)

Her er en rekke muligheter for å jobbe med ELSA AA. Noen stillinger er mer krevende enn andre og dekker ulike emner – så her er det noe til alle! For mer informasjon om hvert prosjekt i 2014 se:http://elsa.no/oslo/akademiske-aktiviteter-aa/

Lawyers@Work:

Søker 2 medarbeidere. Denne stillingen kreve å hjelpe Directoren med kommunikasjon med bedrifter, promotere L@W, logistikken under et firmabesøk og annet som kan komme opp. Dette er en lett til middels krevende stilling.

Internasjonal Arbeidslivsdag (Int.ALD):

Søker 4-5 generelle frivillige. Under selve arrangementet trenger vi happy helpers som kan bistå i ulike jobber og representere ELSA. Dette er en lett stilling, men vi setter veldig pris på noen som kommer med et smil og vil hjelpe oss under denne hektiske (og spennende) dagen.

Forhandlingskonkurransen:

Søker 1 medarbeider. Denne stillingen krever å hjelpe Directoren med ulikt arbeid som dukker opp. Det er spesielt promotering vi kommer til å trenge hjelp med. Så om du er en utadvendt person som har lyst til å hjelpe oss med å spre ordet om vår nye konkurranse – så er dette for deg! Stillingen er middels krevende.

Prosedyrekonkurransen høst 2014:

Søker 1 Director. Vennligst se beskrivelsen på Facebook-sidene våre, samt overnevnte link. Dette er en krevende, men utrolig spennende stilling.

Søker 1 videoansvarlig:

Vi leter etter noen som har lyst til å lage en promoteringsvideo for den nye prosedyrekonkurransen vår. Vi har allerede an ganske solid ide for videoen, så det kreves ikke at du kommer opp på noe helt alene. Innspillingen hadde ikke vært før sommeren 2014 (når det varmt og tørt ute) og skal lanseres august 2014.

Quiz Night:

Søker 1 Director. Denne stillingen krever å organisere quizkvelder (hvor spørsmålene er jus-relaterte). Dette er en av de mer sosiale og avslappende AA-aktivitetene. Her må du etablere kontakt med en bar/restaurant som kan holde quizen, promotere quiz night, og ordne med en premie (må ikke være noe fancy).

Fra ELSA Oslos generalforsamling høsten 2013

Er du interessert i en stilling send en epost til vpaa.oslo@elsa.no. Skriv gjerne litt om deg selv og tidligere erfaring (hvis aktuelt). Om du ønsker mer informasjon eller har spørsmål om stillingene, ikke nøl med å ta kontakt på samme e-mailadresse! Husk at for hver stilling er du ikke alene. Du for alltid hjelp av VP AA (Pauline).

Seminar & Conferences (S&C)

Lunsjseminar:
Til å starte opp et nytt prosjekt med lunsjseminarer, trenger vi nå en director og to medarbeidere. Arbeidet vil gå ut på å finne opprette kontakt med et advokatfirma som vil arrangere dette for oss, planlegge seminarene og promotere disse.

Studietur:
Vi planlegger en studietur i løpet av høsten 2014, og til det trenger vi flere flinke medarbeidere som liker å organisere. Gruppa vil være stor og det vil ikke være for mye arbeid på hver, men det krever en del jobbing i løpet av semesteret.

Assistent:
VP S&C (Ingeborg) trenger en assistent til å være med på å arrangere seminarer og manuduksjoner gjennom semesteret. Arbeidet vil bestå i å kjøpe inn gave til foredragsholdere og å sørge for at disse går riktig for seg. Dersom du ser etter et lite verv som ikke tar for lang tid, er dette noe for deg.

Høres dette ut som noe for deg? Vil du vite mer om oppgavene? Send en mail til vpsc.oslo@elsa.no og skriv litt om deg selv og hvilken stilling du ønsker. Ikke nøl med å ta kontakt om du har spørsmål!

Markedsføring

Søker 1 assistent: Vervet går ut på å hjelpe Markedsføringsansvarlig (Katrine) med sitt virke, som promotering av arrangementer i Oslo og utenlands. Vervet er lite krevende. Send søknad og spørsmål marketing.oslo@elsa.no.

Om du har en ide for et spennende prosjekt som kan passe under ELSAs vinger, ikke nøl med å ta kontakt med en av de overnevnte personer eller Haakon på president.oslo@elsa.no. Vi er alltid på jakt etter engasjerte mennesker med spennende ideer!