Landsstyret er et bindeledd mellom ELSA Oslo, ELSA Bergen og ELSA Tromsø. Landsstyret velges av landsmøtet hvor alle tre lokalgruppene er representert. Det velges syv styremedlemmer til ordinære verv for en styreperiode på ett år.

Landsstyre oppnevner selv Directors som bistår landsstyret gjennom hele styreperioden. Disse kan få et spesielt ansvarsområde eller arbeide i samarbeid med landsstyret for å utføre oppgavene som landsstyret har i løpet av styreperioden.

Oppgavene til landsstyret er blant annet å bidra til utvikling i organisasjonen gjennom å være en ressurs for lokalgruppene, koordinere aktiviteter innad i ELSA Norge og være et bindeledd mellom det internasjonale nettverket og lokalgruppene. Det er også landsstyrets oppgave å representere ELSA Norge utad og holde kontakten med ELSA Norges eksterne relasjoner og samarbeidspartnere.

Oda Rønning Eriksen

Oda Rønning Eriksen

President
Benedicte Kjærran

Benedicte Kjærran

Secretary General
Kristian Wangsfjord

Kristian Wangsfjord

Treasurer
Nikolai Karleif Lyngnes

Nikolai Karleif Lyngnes

Vice President for Marketing
Adnan Vejzovic

Adnan Vejzovic

Vice President for Academic Activities
Camilla Higraff Åmotsbakken

Camilla Higraff Åmotsbakken

Vice President for Seminars & Conferences
Jonas Koch Fredriksen

Jonas Koch Fredriksen

Vice President for STEP