ELSA Norge har for andre gang gleden av å arrangere den nasjonale forhandlingskonkurransen (ENF) mellom studentene ved De juridiske fakulteter i Oslo, Bergen og Tromsø. Vinnerlaget fra den nasjonale finalen vil få anledning til å delta i den internasjonale konkurransen The International Negotiation Competition (INC) i 2016.

Historikk

Forhandlingskonkurransen ble for første gang arrangert våren 2014 som et lokalt pilotprosjekt for studentene ved Det juridiske fakultet i Oslo. Lokalgruppen ELSA Oslo gjennomførte arrangementet i samarbeid med Advokatfirmaet Ræder og Juristforbundet. Vinnerlaget fra Oslo deltok på INC i Sør-Korea og kom blant topp 10 av alle deltakerne – vi er svært stolte over dette resultatet.

Den nasjonale forhandlingskonkurransen ble for første gang avholdt våren 2015, i samarbeid med advokatfirmaet Arntzen de Besche. Dette var et lærerikt, spennende og ettertraktet event, som vi gleder oss til å utvikle og arrangere igjen!

Behovet for forhandlingsfokus

Muligheten for å opparbeide seg egenskaper og erfaring innenfor forhandlingsteknikk eksisterer i alt for liten grad i løpet av jusstudiene. Dette er synd, ettersom tilbakemeldinger fra advokater tyder på at et fåtall av juridiske konflikter ender i retten, og at forhandlinger er en dominerende del av hverdagen som jurist eller advokat.

Vi vil hjelpe til med å bringe denne kompetansen og muligheten til norske jusstudenter.

En forhandlingsrunde – Hva går det ut på?

To lag møtes og forhandler seg frem til en avtale. For hver runde skal lagene representere to ulike parter av en tvist. De blir tildelt et dokument med felles informasjon, og et med konfidensiell informasjon tilhørende sin part. Dette oppsettet krever at studentene må jobbe kritisk, kreativt og praktisk.

For den nasjonale finalen må lagene forberede to oppgaver (som henger tematisk sammen). Oppgavene blir sendt ut én uke før første runde. Hver runde består av før-forhandling, hvor lagene presenterer sine strategier for dommerne, hver for seg. Deretter blir det 60 minutter åpen forhandling. Dommerne trekker seg så tilbake og vurderer lagene, før de tildeler dem poeng etter ulike kriterier. De gir så lagene tilbakemelding i 10-15 minutter hver, men uten å nevne hvilken poengsum de har fått eller hvilket lag som har vunnet runden.

ELSAs Nasjonale Forhandlingskonkurranse 2016

ELSAs Nasjonale Forhandlingskonkurranse (ENF) vil finne sted hos advokatfirmaet Arntzen de Besche 8.-10. mars 2016 og vil bestå av tre runder. Den nasjonale konkurransen vil bære preg av den internasjonale konkurransen, og rundene vil foregå på engelsk. Bedømmelseskriteriene er også like de som anvendes ved de internasjonale rundene.

Den juridiske kompetansen er ikke avgjørende for å gjøre det godt i denne konkurransen; det er evnen til å forhandle som står på dagsorden. For å gi en tverrfaglig vurdering, vil dommerpanelet vil bestå av advokater, politikere og næringsdrivende.

ENFs hovedsamarbeidspartner er advokatfirmaet Arntzen de Besche.

Den Internasjonale Forhandlingskonkurransen

Vinnerlaget av ENF vil få anledning til å delta i den internasjonale konkurransen The International Negotiation Competition (INC). I 2015 var konkurransen organisert av The Law Society of Ireland, og ble avholdt i Dublin i juni, med stor suksess!

Konkurransen hadde sin oppstart I 1998. INC setter fokus på forhandlingsteknikk i forbindelse med internasjonale transaksjoner og tvister. Det er stor internasjonal deltagelse med lag fra Australia, Canada, Danmark, England, Wales, Hong Kong, India, Irland, Japan, New Zealand, Nord-Irland, Puerto Rico, Russland, Skottland, Singapore, Sør-Korea og USA.

Vi er stolte over å ha Juristforbundet som hovedsponsor for deltagelsen i INC. Utover økonomisk bistand, bidrar de med inngående coaching for det norsk laget i forkant av konkurransen, samt at coach’ene blir med laget til årets finale i Sveits.

Mer informasjon om INC finnes her.