En prosedyrekonkurranse er i korte trekk en fiktiv rettssak, der studenter konkurrer i prosedyreteknikk foran et panel bestående av profilerte jurister.

Prosedyrekonkurransene har etter hvert blitt et etablert arrangement på de juridiske fakulteter og er velkjent også for mange andre juridiske aktører. Den er ansett for å være et faglig viktig tilskudd og en unik sjanse for de som deltar til å utvikle sine evner i juridisk argumentasjon og prosedyreteknikk. Alle deltakerne får nyttige erfaringer som det er meget gunstig å ha med seg når man skal ut i arbeidslivet. Man får god hjelp av veiledere gjennom hele prosessen.

ELSAs nasjonale prosedyrekonkurranse går av stabelen i starten av vårsemesteret, etterfulgt av bankett.

ELSAs nasjonale prosedyrekonkurranse består av vinnerlagene fra ELSAs prosedyrekonkurranse i Bergen, Oslo og Tromsø. Arrangementet består derfor av tre runder, slik at samtlige lag får prøve seg som både saksøker og saksøkte.

Man får 15 studiepoeng for å delta i den nasjonal finalen. I tillegg får vinnerlaget  delta på Hjorts prosedyreseminar på Finse. For ikke å snakke om all heder og ære!

Her finner du oppgaven til årets prosedyrekonkurranse: 
ENP oppgave 2016

Advokatforeningen_JPG

Samarbeidspartner – Advokatforeningen