Vil du være delegat for ELSA?

ELSA har observatørstatus hos en rekke internasjonale organisasjoner,og kan derfor sende delegater til deres konferanser. Nylig har vi åpnet muligheten for at du kan være en del av ELSAs delegasjoner til UN Human Rights Bodies, United Nations Economic and Social Council (ECOSOC), United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL, World Intellectual Property Organization (WIPO.) United Nations Economic and Social […]

Internasjonal prosedyrekonkurranse i WTO-rett

Ønsker du internasjonal, juridisk erfring? Er du interessert i handelsavtaler, import og eksport? Nå har du muligheten til å være deltager i ELSAs prosedyrekonkurranse i WTO-rett! For mer utfyllende informasjon om konkurransen se her, eller http://www.elsamootcourt.org/ . Kontakt vpaa@elsa.no dersom du har spørsmål. Påmeldingsfrist: 10 desember!

Vil du være delegat for ELSA?

ELSA har observatørstatus hos en rekke internasjonale organisasjoner, og kan derfor sende delegater til deres konferanser. Les mer om å være delegat og reisebrev fra tidligere delegat Helene på  https://elsa.no/726-2 og ta kontakt med Frida på vpsc@elsa.no hvis du har spørsmål om det å være delegat eller søknadsprosessen. NB! Søknadsfrister 27.sept, 7. og 15.okt.   Nå sender ELSA […]

Final Conference on Online Hate Speech

  Dear Network, We are pleased to invite you to the Final Conference on Online Hate Speech, which will take place in Oslo, Norway between the 3rd and 8th of December 2013. The Conference will be the event concluding the ELSA’s Online Hate Speech Programme in cooperation with the Council of Europe, which includes the […]

ELSA Norge søker Director for Alumni

En Alumni er en som har fortid som et aktivt ELSA-medlem, og kan med sin erfaring utgjøre en stor ressurs for nettverket. ELSA Norge trenger derfor en person som kan innhente informasjon om hvem som har vært aktive før, utvikle ELSA Norges Alumni-register  og opprettholde kontakt med alumniene. Som director for landsstyret vil du bli […]

ELSA Norge søker planleggere av studietur til Brussel&Luxembourg

Hvert år, i februar, arrangerer ELSA Norge studietur til Brussel&Luxembourg med temaet EU/EØS-rett. Studieturen har deltakere fra alle tre juridiske fakultet i Norge, Tromsø, Oslo og Bergen. ELSA Norge, ved VP S&C Frida, står hovedansvarlig for turen. I den anledning søker vi etter planleggere av turen, 1-2 fra Tromsø og 1-2 fra Bergen. Oslo har […]