Internasjonal prosedyrekonkurranse i WTO-rett

Ønsker du internasjonal, juridisk erfring?

Er du interessert i handelsavtaler, import og eksport?

Nå har du muligheten til å være deltager i ELSAs prosedyrekonkurranse i WTO-rett!

For mer utfyllende informasjon om konkurransen se her, eller http://www.elsamootcourt.org/ .

Kontakt vpaa@elsa.no dersom du har spørsmål.

Påmeldingsfrist: 10 desember!

1471878_10153465867240231_965246_n