Oppføringer av admin

Miljørettsuke: Intervju med Hedvig Moe Øren

Miljøkriminalitet vil si at det foreligger brudd på lover som beskytter natur og miljø. Arbeidet mot slik kriminalitet har blitt håndtert av ØKOKRIM siden 1989. I anledning ELSA sin miljørettsuke, har vi intervjuet assisterende ØKOKRIM-sjef Hedvig Moe Øren angående miljøkrimarbeidet til ØKOKRIM. I tidligere intervju har du fokusert på det oppdraget Miljøkrimavdelingen i ØKOKRIM har. Hva […]

Miljørettsuke: Tiltalt for forurensning – risikerer 2 eller 15 års fengsel

I anledning vår miljørettsuke publiserer vi en rekke artikler, intervjuer og annet materiale for å rette et fokus mot miljørett. Denne temauken er i regi av ELSA International og går ut på at hele ELSA-nettverket i Europa skal rette et ekstra fokus mot Environmental Law, som er ELSA sitt treårige ”International Focus Programme”. ELSA Norge […]

Miljørettsuke: Intervju med Arne Oftedal

I anledning ELSA sin temauke innenfor miljørett har vi intervjuet partner i Simonsen Vogt Wiig, Arne Oftedal, om hans stilling som leder for Advokatforeningens lovutvalg for klima- og miljørett. Oftedal har også besvart spørsmål om miljøkriminalitet i Norge, hans vei mot stillingen han nå besitter og hvordan andre studenter kan følge i samme fotspor. Hva […]

Miljørettsuke: Har domstolene siste ordet i norsk klimapolitikk?

I anledning vår miljørettsuke skal vi publisere en rekke artikler, intervjuer og annet materiale for å rette fokus mot miljørett. Denne temauken er i regi av ELSA International og går ut på at hele ELSA-nettverket i Europa skal rette et ekstra fokus mot Environmental Law, som er ELSA sitt treårige ”International Focus Programme”. ELSA Norge […]

Reisebrev fra ELSA Delegations

Hei! Mitt navn er Fatma Lamin. Jeg er 22 år og går tredje studieår ved det juridiske fakultet i Bergen. Under UNCITRALs 54. sesjon i Wien hadde jeg gleden av å representere ELSA sin delegasjon som delegasjonsleder. Jeg reiste med fire andre jusstudenter fra henholdsvis Frankrike, Serbia, Bosnia og Tyskland. Vi kom godt overens og […]