Seminar and Conferences (S&C)

Seminar & Conferences er et av ELSAs kjerneområder, og består av sosiale og faglige aktiviteter på et lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan. Felles for aktivitetene er at de skal fremme faglige og multikulturelle ferdigheter hos jusstudentene. I tillegg skal aktivitetene gi studentene mulighet til å diskutere og lære om ulike juridiske emner som ikke nødvendigvis tilbys på universitetet.

S&C har av fem hovedområder: Seminar- og aktueltgruppen (S&A), studieturgruppene, Delegations, ELSA Law Schools og Human Rights-gruppen.

– Seminar- og aktueltgruppen arrangerer aktuelle og faglige foredrag, seminarer og kurs. Arrangementene er åpne for studenter ved det juridiske fakultetet og andre interesserte. Les mer om gruppen her.

– Studieturgruppene består av tre til fire mindre grupper, som arrangerer én større studietur, en til to mindre studieturer og én felles tur til Brussel og Luxembourg med ELSA Oslo og Tromsø. Studieturene er åpen for alle jusstudenter i Bergen. Les mer om studieturgruppen her.

– S&C gir også gjennom Go International-prosjektet aktive ELSA-medlemmer muligheten til å reise som delegat på konferanser i FN og andre organisasjoner, i tillegg til muligheten til å dra på ELSA Law Schools. Les mer om Go International-satsingen her. Du finner også en litt eldre, men utfyllende artikkel her.

– Human Rights er ELSA Bergens nyeste gruppe, og fokuserer naturlig nok på menneskerettigheter og arbeid knyttet til dette. Du kan leser mer om det spennende arbeidet de gjør her

Bli med!

Hvis du er interessert i å bli med i S&C, har spørsmål om våre arrangementer eller om mulighetene for å reise som delegat eller på Law Schools, ta kontakt med VP S&C Emilie Franssen på seminarsconferences.bergen@no.elsa.org. For løpende oppdateringer om alle S&Cs arrangementer, se ELSA Bergens Facebook-side.