Påmelding til forhandlingskonkurransen

Alt du trenger å gjøre for å melde deg og en venn på konkurransen er å fylle ut skjemaet under. Bla ned for utfyllende informasjon om konkurransens gang.

Påmelding til ELSA Bergens forhandlingskonkurranse

***Påmeldingen til ELSA Bergens forhandlingskonkurranse er nå stengt.***

Fornavn, etternavn. Gruppens kontaktperson.
Fornavn, etternavn.
Gruppens kontaktperson.
Gruppens kontaktperson.

Konkurransens gang

 

Innledende runde – torsdag 15. februar 2018 kl. 17:00-19:00

Den innledende runden vil avholdes i Wikborg Reins lokaler den 15. februar 2018. Dette vil være en lukket runde hvor kun de 16 påmeldte til selve konkurransen får delta. Hvilke av lagene som møter hverandre i konkurransen vil avgjøres basert på loddtrekning.

Runden vil starte med en kort introduksjon av temaet som vil berøres i oppgaven, før deltakerne får utdelt selve oppgaven. Oppgaven vil bestå av et felles faktum om kjerne i saken, hvilket danner rammene for forhandlingene. Deltakerne på hver side vil også få utdelt et ark med hemmelig informasjon som sier noe mer om faktum sett fra deres klients ståsted, eksempelvis svakheter ved standpunktene, beviser som foreligger, forhandlingsrom (beløp mv.), viktigheten av saken, samt annen relevant informasjon som bør hensyntas i forhandlingene.

Lagene får deretter tid til å forberede oppgaven og sin forhandlingsstrategi i et eget rom. Fire dommere fra Wikborg Rein vil være til stede i lokalene og gi de enkelte lagene tips underveis. Forberedelsestiden vil være om lag én time.

Etter endt forberedelse møtes to og to lag til forhandlinger. Dommere fra Wikborg Rein vil ved endt forhandling avgjøre hvilke fire lag som går videre til semifinalen. Selve forhandlingen vil ta om lag tre kvarter.

Det vil bli enkel servering av mat/drikke underveis i konkurransen. Den innledende runden vil avsluttes ca. klokken 19:00.

 

Semifinale – tirsdag 20. februar 2018 kl. 17:00-19:00

De fire beste lagene fra den innledende runden går videre til semifinalen den 20. februar 2018, som også vil foregå i Wikborg Reins lokaler. Det er altså de åtte beste deltakerne fra den innledende runden som vil gå videre til semifinalen, og lagene vil være de samme gjennom hele konkurransen. Hvilke lag som møter hverandre i semifinalen vil avgjøres ved loddtrekning.

Lagene vil i denne runden få utdelt oppgaven før selve konkurransen starter, om lag klokken 16:00 samme dag, og vil således få lenger tid til forberedelsene i denne runden. Den hemmelige informasjonen vil imidlertid deles ut ved semifinalens start klokken 17:00, og lagene har deretter litt over én time til å ferdigstille forberedelsene. Som ved den innledende runden vil dommere fra Wikborg Rein være til stede i lokalene og gi lagene tips underveis.

Etter endt forberedelse møtes lagene til forhandlinger, og disse forhandlingene vil ta om lag tre kvarter. To dommere fra Wikborg Rein avgjør hvilke to lag som går videre til finalen.

Det vil også underveis i semifinalen bli enkel servering av mat/drikke, og konkurransen avsluttes ca. klokken 19:00.

 

Finale – fredag 23. februar 2018 kl. 17:00-19:00

Finalen er åpen for publikum og avholdes i Auditorium 1 på Dragefjellet den 23. februar 2018. Det er de to beste lagene fra semifinalen som får delta i finalen. I finalen vil de to lagene få utdelt oppgaven (med den hemmelige informasjonen) på forhånd. Oppgavene vil bli sendt til lagene onsdag ettermiddag, og lagene vil således få to dager til forberedelse.

Dommerpanelet i finalen vil bestå av én dommer fra Wikborg Rein og én dommer fra det juridiske fakultet. Fra Wikborg Rein vil advokat (H) Tor Henning Rustan Knudsen delta, mens prof. Johan Giertsen vil delta fra det juridiske fakultet.

Ved finalestart klokken 17:00 vil dommerne holde en liten innledning/presentasjon av oppgaven for publikum, slik at de fremmøtte får vite rammene for forhandlingene. Deretter vil lagene starte rett på selve forhandlingene, som vil vare i om lag én time. Ved endte forhandlinger vil dommerne avsløre den hemmelige informasjonen, og avgjøre hvilket av lagene som går seirende ut av finalen.

Vinnerne av finalen vil i tillegg til diplom motta en flott premie. Vinnerlaget vil også videre til den nasjonale forhandlingskonkurransen som avholdes i Oslo den 20.-22 mars 2018, og dermed ha mulighet til å kvalifisere seg til den internasjonale konkurransen som avholdes i Cardiff den 26.-30. juni 2018.

Det vil under finalen også bli enkel servering til de fremmøtte. Finalen avsluttes ca. klokken 19:00.