ELSA Bergens forhandlingskonkurranse er en konkurranse i forhandlingsteknikk som arrangeres i samarbeid med Wikborg Rein.

Forhandlingskonkurransen består av fire samlinger mellom den 13. og 23. februar 2018, hvorav den første samlingen er et kurs i forhandlingsteknikk mens de påfølgende tre består av forhandlingskonkurranser mellom påmeldte studentlag. Selve kurset er åpent for alle. Trykk på linken for påmelding.

Antall deltakere på hvert lag er to studenter, og det er til sammen plass til 16 deltakere fordelt på åtte lag.

Konkurransen er åpen for studenter på alle årstrinn, og oppgavene er utformet for å hensynta at studentene har ulik erfaring med de enkelte rettslige områdene.

Finalen avholdes fredag den 23. februar og er åpen for alle. Her finner du mer informasjon.

Alle som deltar i selve forhandlingskonkurransen får et diplom fra Wikborg Rein. Det nærmere innholdet i diplomet vil variere ut fra hvor langt i konkurransen det enkelte lag kommer.