ELSA Bergens prosedyrekonkurranse!

Prosedyrekurset 2019

Torsdag 24.oktober kl. 17:00-19:00 inviterer vår hovedsamarbeidspartner, Kluge Advokatfirma, til prosedyrekurs. Kurset vil gi deg innblikk i hvordan prosedyre foregår i praksis, og du vil få konkrete tips til prosedyreteknikk som vil være nyttig i ELSA Bergens prosedyrekonkurranse. Kurset vil omhandle både hvordan man strukturerer en prosedyre, hvordan man henviser til rettskilder, bruk av juridisk utdrag og generell fremføringsteknikk.

Kurset ledes av advokat Sondre Loftheim Valaker og partner Inger Hygen. De er begge erfarne prosedyreadvokater. Kurset avholdes i Kluges lokaler i Allehelgensgate 2, og det vil bli servering av mat og drikke.

Prosedyrekurset er åpent for alle studenter, og har 30 plasser. Det er ingen krav om deltakelse i selve Prosedyrekonkurransen for å kunne delta på kurset – dette er åpent for alle!

*Opp mot 10 plasser på kurset er reservert til konkurransens semifinalister

Mer info om innledende runde i prosedyrekonkurransen finner du her. Oppgaveteksten til innledende runde slippes mandag 30. oktober kl. 10:00.

*** KURSET ER FULLTEGNET, PÅMELDING AVSLUTTET ***

Påmelding til ELSA Bergens forhandlingskurs 2020

Planlegg studieturer med ELSA

Med ELSA Bergen har du mulighet til å reise på en rekke små og store studieturer. I løpet av året arrangerer vi flere studieturer med både faglig, kulturelt og sosialt innhold. De siste par årene arrangerte har ELSA blant annet arrangert turer til Nederland, India, Kambodsja, Paris, Island, Madrid og Dublin. Turene hadde spennende faglig opplegg med besøk blant annet til den norske ambassaden og The World Tourism Organization i Madrid, og besøk hos den irske høyesterett og Criminal Courts of Justice i Dublin. I Kambodsja besøkte studentene den internasjonale straffedomstolen ECCC, FN, Tuol Sleng og Angkor Wat.

Bli planlegger

Nå søker vi planleggere til både én stor og to små studieturer. Den store studieturen er i august/september 2020 og kan være til hvilket som helst sted i verden – du kan være med på å bestemme! De to små studieturen avholdes vanligvis i januar/februar og april/mai og er ofte til destinasjoner i Europa.

Alle jusstudenter, uansett avdeling, kan søke. Som planlegger er du sikret plass på turen og du får være med å bestemme både destinasjonen og opplegg på turen. Dette er også en god mulighet til å bli aktiv i ELSA!

Til den store studieturen søker vi leder, nestleder, økonomiansvarlig og fire-fem planleggere. Til de to små studieturene søker vi leder, økonomiansvarlig og to-tre planleggere. Planleggerne blir tett fulgt opp og veiledet av studietur-ansvarlig i ELSA Bergen. Se den fullstendige oversikten over ansvarsområder under:

Søk i dag!

Går du med en reiseleder i magen? Send inn et enkelt motivasjonsbrev. Her kan du skrive litt om motivasjonen din for å arrangere studietur med ELSA og eventuell relevant erfaring. Motivasjonsbrevet ditt eller eventuelle spørsmål kan sendes til studietur.bergen@elsa.no innen torsdag 26. september kl. 23:59. Du må oppgi om du foretrekker å planlegge en stor eller liten studietur, og eventuell preferanse for ansvarsområde.

Oversikt over ansvarsområdene ved studieturer

  1. Leder:

Lederens hovedoppgave er å kommunisere med studietur-ansvarlig i ELSA, innkalle til møter og lede disse, samt skriver referat om nødvendig. Han/hun skal også delegere arbeid til de andre i gruppen, samt forsikre seg om at frister overholdes. Ellers må lederen passe på at de ansvarlige gjør det de skal. Under turen har lederen hovedansvaret for at alt går som det skal, samt å ta avgjørelser dersom ting må endres eller gjøres annerledes.

  1. Nestleder (kun stor studietur):

Nestlederens ansvar er stort sett det samme som lederens, hvis lederen er borte. Nestlederen har også ansvar for alt det sosiale med turen. Det vil si å finne restauranter til felles middag, arrangere sightseeing og eventuelle andre sosiale ting underveis på turen. Det er også nestlederens sitt ansvar og arrangere bli-kjent-sammenkomster med alle turens deltakere før turen. Nestleder har også ansvar for å markedsføre turen til resten av fakultetet, og sørge for at minst én fra reisegruppen skriver et reisebrev fra turen.

  1. Økonomiansvarlig:

Økonomiansvarlig har ansvar for økonomien både før og under reisen. Dette består av å lage tentativt budsjett før turen, fullstendig budsjett underveis og ferdigstille budsjett etter turen. Han/hun har også ansvaret for et bedriftskort som disponeres under turen og må samle inn og ta vare på alle kvitteringer når kortet brukes. Økonomiansvarlig må også avtale møte og holde kontakt med økonomiansvarlig i ELSA-styret.

4 Planlegger:

Planleggerne har sammen ansvar for flybilletter, hotell, transport og lignende. Sammen med de andre planleggerne har han/hun også ansvarlig for å lage en informasjonsmappe i forkant av turen med praktisk informasjon, et faglig program og gjerne litt informasjon om reisemål. For den lille studieturen har praktisk ansvarlig også ansvar for å markedsføre turen til resten av fakultetet, og sørge for at minst én fra reisegruppen skriver et reisebrev fra turen. Planleggerne er også ansvarlige for det faglige opplegget på turen. Dette innebærer å ta kontakt med institusjoner på reisemålet som er spennende og relevant å besøke, samt å holde kontakt med dem gjennom året. På de små studieturene har planleggerne sammen et ansvar for alt det sosiale rundt turen, både før og underveis. Det vil si at han/hun har ansvar for å arrangere bli-kjent-sammenkomster for alle deltakerne før turen, samt å finne restauranter til felles middager på reisemålet. Sosialt ansvarlig har også ansvaret for å arrangere sightseeing og eventuelle andre sosiale ting under turen.

Opplev verden med ELSA Bergen!

ELSA Bergens Prosedyrekonkurranse

ELSA Bergens Regionale Prosedyrekonkurranse

Prosedyrekonkurransen er i korte trekk en fiktiv rettssak, som gir jusstudentene en forsmak på hvordan det er å opptre på vegne av en klient foran en domstol. Som advokat er det nødvendig å kunne representere sin sak på best mulig måte, men i løpet av jusstudiet er det lite fokus på denne kunnskapen.

ELSAs prosedyrekonkurranse bidrar til at flere studenter får erfaring og kjennskap til denne viktige ferdigheten, og i samarbeid med vår hovedsamarbeidspartner Kluge Advokatfirma har vi gleden av å arrangere ELSA Bergens Regionale Prosedyrekonkurranse!

Det er ikke nødvendig med erfaring eller forkunnskaper innen prosedyre. Lagene som kommer videre til semifinalen får tildelt veiledere, som er advokater med lang erfaring innen prosedyre. I tillegg vil semifinalelagene motta invitasjon til et prosedyrekurs i regi av Kluge. Kurset holdes i Kluges lokaler i Bergen sentrum av to drevne prosedyreadvokater. Det vil bli servering av mat og drikke, og i tillegg anledning til å mingle og stille spørsmål til foredragsholderne.

Prosedyrekonkurransen er en krevende konkurranse, og mye arbeid legges ned av deltagerne. Det er derfor en glede for oss å kunne premiere vinnerlaget ved fakultetet i Bergen med et praktikantopphold hos Kluge Advokatfirma, 1o studiepoeng og en pengepremie på 10 000,-.

ELSA Bergens hovedsamarbeidspartner i Prosedyrekonkurransen

 

ELSA Bergens hovedsamarbeidspartner for prosedyrekonkurransen er Kluge Advokatfirma. Kluge har 170 medarbeidere fordelt på kontorer i Stavanger, Oslo, Bergen og Hamar, og er et av landets raskest voksende advokatfirmaer. Kluges klienter er i første rekke store og mellomstore private næringslivsbedrifter. I tillegg bistår Kluge offentlige etater på en rekke oppdrag. Les mer om Kluge og deres studenttilbud her.

 

Konkurransens gang

Deltagerne skal først gjennom en skriftlig innledende runde, hvor studentene har én uke på å besvare en praktikumsoppgave med en ramme på 2000 ord. Besvarelsene sendes videre til en ekstern oppgaveretter som velger ut de fire sterkeste besvarelsene som går videre til semifinalen.

Den videre prosessen består av to muntlige runder der lagene prosederer foran et dommerpanel bestående av kunnskapsrike, profilerte jurister, med bakgrunn fra både advokat- og dommeryrket. Før de to muntlige prosederingsrundene starter får man som nevnt veiledere, samt invitasjon til et prosedyrekurs avholdt av Kluge advokatfirma.

I semifinalen skal to og to lag prosedere foran et dommerpanel. Prosedyren tar utgangspunkt i en gitt oppgave, og så prosederer man enten på vegne av saksøker eller saksøkte. Dommerpanelet skal så velge de to beste lagene som går videre til den store finalen.

I finalen er det et nytt dommerpanel, og de to lagene skal igjen prosedere på vegne av saksøker eller saksøkte. Etter at dommerne har utnevnt vinnerlaget og etter premiering, arrangeres det bankett for finalister, veiledere og dommere.

Vinnerlaget blir sendt videre til den nasjonale finalen i ELSAs prosedyrekonkurranse.

Datoer for ELSA Bergen Regionale Prosedyrekonkurranse 2019:

Den innledende oppgaven blir publisert 30. september kl. 10, med innleveringsfrist den 7. oktober kl. 14. Semifinalen avholdes ved det juridiske fakultet onsdag den 30. oktober, og finalen finner sted fredag den 22. november.

Studenter og andre interesserte er hjertelig velkommen som tilskuere, så hold av datoene og vær med på høstens største konkurranse!

Følg ELSA Bergen på Facebook for oppdateringer. Oppgaven til innledende runde finner du her: Prosedyreoppgave innledende runde 2019

 

Velkommen til manuduksjon i kontraktsrett med ELSA Bergen hos Schjødt.

Bli med på manuduksjon i Kontraktsrett II

Er du klar for oblig i Kontraktsrett II? ELSA Bergens seminar- og aktueltgruppe har i samarbeid med Advokatfirmaet Schjødt gleden av å invitere til manuduksjon onsdag den 11. september klokken 16:00 i Schjødt sine lokaler i Grieg-Gaarden, C. Sundts gate 17.

Tema for foredraget er kontraktstolkning og primært rettsgrunnlag i kontraktsretten. Manuduksjonen holdes av Erik Monsen. Han har i lang tid undervist i faget ved UiB, før han nylig gikk over til Schjødt. I forkant av manuduksjonen vil det bli lett servering.

OBS! Av praktiske årsaker krever arrangementet påmelding. Det er førstemann-til-mølla-prinsippet som gjelder. Alle som er påmeldt vil få en bekreftelse på e-post når arrangementet nærmer seg. Det er mulig å sette seg på venteliste når arrangementet er fulltegnet. Du finner påmeldingsskjema under.

Powerpointen finner du her: Manduksjon i kontraktsrett II – H19

Vell møtt!

 

****Påmelding til manuduksjon i Kontraktsrett II er avsluttet****

Vi søker delegater til landsmøtet i Bergen

Vil du være med som delegat fra ELSA Bergen på ELSAs landsmøte i Bergen fredag 20. til søndag 22. september? Vi har ledige plasser i delegasjonen vår!

Dette semesteret holdes landsmøtet i Bergen. Da møtes rundt 50 jusstudenter fra hele landet! Det faglige programmet består i hovedsak av møter i plenum samtidig som ELSA Norge byr på en rekke spennende workshops innenfor de ulike aktivitetene, ansvarsområdene og undergruppene i ELSA. Herunder følger blant annet markedsføring, akademiske aktiviteter (AA), seminar og konferanser (S&C) og Student Trainee Exchange Programme (STEP).

Fredag blir det sosialt program på kvelden, og lørdag kveld er satt av til bankett. Banketten finner sted på hotell Zander K, som lover å by på god mat og god stemning!

 

Styret i ELSA Bergen på bankett i Trømsø

Ingen krav om ELSA-erfaring!

Høres dette ut som noe for deg? Send en kort søknadsmail til secgen.bergen@elsa.no og skriv hvorfor du ønsker å være med. Hvis du ikke har vært aktiv tidligere, men ønsker å engasjere deg er du også hjertelig velkommen til å bli med. Ingen forkunnskaper nødvendig!

Søknadsfrist: onsdag den 28. august klokken 12:00.

Merk at det er et begrenset antall plasser. Alle som har fått plass vil få svar så fort som mulig etter fristen. Ta kontakt med samme e-postadresse eller send oss en melding på Facebook dersom du har spørsmål.

Egenandelen for hele helgen blir maksimalt 400 kroner, og inkluderer alt av faglig program og bankett.

Vi håper du vil ble med oss på et av høstens høydepunkt!