Schjødt sine lokaler. Bli med på kick-off i allmenn formuerett!

Bli med på foredrag i pengekravsrett!

ELSA Bergen har gleden av å invitere til foredrag om pengekravsrett i samarbeid med Schjødt advokatfirma!

Foredraget vil holdes av partner Erik Monsen. Han er også dr.juris og har vært foreleser i både juridisk metode og kontraktsrett II ved det juridiske fakultet her i Bergen. Monsens særlige kompetanseområder er entreprise, prosedyre & voldgift, tvisteløsning, samt Shipping & Offshore.

Tema for foredraget er i utgangspunktet renteplikt og tilbakesøkingskrav.

Foredraget vil finne sted i Schjødt sine lokaler. Arrangementet avholdes fra kl. 16 – 18 i auditoriet i Grieg-gården. Det blir lett servering og mingling i forkant.

Det er begrenset antall plasser.

PÅMELDING ER AVSLUTTET – KURSET ER FULLTEGNET

ELSA Bergen på Dragefjellet

Generalforsamling høst 2019

Det innkalles herved til generalforsamling i ELSA Bergen! Generalforsamlingen avholdes onsdag den 20. november klokken 16:30 i seminarrom 2. Det vil bli servert mat til alle som kommer.

Alle studenter semesterregistrert ved Det juridiske fakultet i Bergen er automatisk medlemmer av ELSA Bergen og har dermed stemme-, tale- og forslagsrett på generalforsamlingen.

På generalforsamlingen vil styremedlemmene i ELSA Bergen legge frem sine semesterrapporter og økonomiansvarlig Ingvill Gjerstad vil presentere fjorårets regnskap. Generalforsamlingen skal også behandle budsjett og eventuelle vedtektsendringer. I tillegg skal det velges inn tre nye styremedlemmer.

Sakspapirer blir publisert på Mitt UiB og ELSA Bergens nettsider senest én uke før generalforsamlingen. Kontakt generalsekretær Ingrid Marie Bondø dersom du ønsker å få sakspapirene tilsendt på mail.

Saker til dagsorden og forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest to uker før arrangementet. Disse sendes til vår generalsekretær innen onsdag den 6. november klokken 18:00.

Organisasjonens vedtekter er tilgjengelig på ELSA Bergen sine nettsider og ELSAs side på Mitt UiB under «filer».

Vi oppfordrer alle medlemmer til å delta, enten du er aktiv eller ikke. Generalforsamlingen er en fin mulighet til å bli bedre kjent med ELSA Bergen og hva slags aktiviteter vi tilbyr.

Følg oss gjerne på Facebook eller Instagram for et innblikk i våre mange aktiviteter.

Vel møtt!

ELSA Bergens prosedyrekonkurranse!

Prosedyrekurset 2019

Torsdag 24.oktober kl. 17:00-19:00 inviterer vår hovedsamarbeidspartner, Kluge Advokatfirma, til prosedyrekurs. Kurset vil gi deg innblikk i hvordan prosedyre foregår i praksis, og du vil få konkrete tips til prosedyreteknikk som vil være nyttig i ELSA Bergens prosedyrekonkurranse. Kurset vil omhandle både hvordan man strukturerer en prosedyre, hvordan man henviser til rettskilder, bruk av juridisk utdrag og generell fremføringsteknikk.

Kurset ledes av advokat Sondre Loftheim Valaker og partner Inger Hygen. De er begge erfarne prosedyreadvokater. Kurset avholdes i Kluges lokaler i Allehelgensgate 2, og det vil bli servering av mat og drikke.

Prosedyrekurset er åpent for alle studenter, og har 30 plasser. Det er ingen krav om deltakelse i selve Prosedyrekonkurransen for å kunne delta på kurset – dette er åpent for alle!

*Opp mot 10 plasser på kurset er reservert til konkurransens semifinalister

Mer info om innledende runde i prosedyrekonkurransen finner du her. Oppgaveteksten til innledende runde slippes mandag 30. oktober kl. 10:00.

*** KURSET ER FULLTEGNET, PÅMELDING AVSLUTTET ***

Påmelding til ELSA Bergens prosedyrekurs 2019

Planlegg studieturer med ELSA

Med ELSA Bergen har du mulighet til å reise på en rekke små og store studieturer. I løpet av året arrangerer vi flere studieturer med både faglig, kulturelt og sosialt innhold. De siste par årene arrangerte har ELSA blant annet arrangert turer til Nederland, India, Kambodsja, Paris, Island, Madrid og Dublin. Turene hadde spennende faglig opplegg med besøk blant annet til den norske ambassaden og The World Tourism Organization i Madrid, og besøk hos den irske høyesterett og Criminal Courts of Justice i Dublin. I Kambodsja besøkte studentene den internasjonale straffedomstolen ECCC, FN, Tuol Sleng og Angkor Wat.

Bli planlegger

Nå søker vi planleggere til både én stor og to små studieturer. Den store studieturen er i august/september 2020 og kan være til hvilket som helst sted i verden – du kan være med på å bestemme! De to små studieturen avholdes vanligvis i januar/februar og april/mai og er ofte til destinasjoner i Europa.

Alle jusstudenter, uansett avdeling, kan søke. Som planlegger er du sikret plass på turen og du får være med å bestemme både destinasjonen og opplegg på turen. Dette er også en god mulighet til å bli aktiv i ELSA!

Til den store studieturen søker vi leder, nestleder, økonomiansvarlig og fire-fem planleggere. Til de to små studieturene søker vi leder, økonomiansvarlig og to-tre planleggere. Planleggerne blir tett fulgt opp og veiledet av studietur-ansvarlig i ELSA Bergen. Se den fullstendige oversikten over ansvarsområder under:

Søk i dag!

Går du med en reiseleder i magen? Send inn et enkelt motivasjonsbrev. Her kan du skrive litt om motivasjonen din for å arrangere studietur med ELSA og eventuell relevant erfaring. Motivasjonsbrevet ditt eller eventuelle spørsmål kan sendes til studietur.bergen@elsa.no innen torsdag 26. september kl. 23:59. Du må oppgi om du foretrekker å planlegge en stor eller liten studietur, og eventuell preferanse for ansvarsområde.

Oversikt over ansvarsområdene ved studieturer

  1. Leder:

Lederens hovedoppgave er å kommunisere med studietur-ansvarlig i ELSA, innkalle til møter og lede disse, samt skriver referat om nødvendig. Han/hun skal også delegere arbeid til de andre i gruppen, samt forsikre seg om at frister overholdes. Ellers må lederen passe på at de ansvarlige gjør det de skal. Under turen har lederen hovedansvaret for at alt går som det skal, samt å ta avgjørelser dersom ting må endres eller gjøres annerledes.

  1. Nestleder (kun stor studietur):

Nestlederens ansvar er stort sett det samme som lederens, hvis lederen er borte. Nestlederen har også ansvar for alt det sosiale med turen. Det vil si å finne restauranter til felles middag, arrangere sightseeing og eventuelle andre sosiale ting underveis på turen. Det er også nestlederens sitt ansvar og arrangere bli-kjent-sammenkomster med alle turens deltakere før turen. Nestleder har også ansvar for å markedsføre turen til resten av fakultetet, og sørge for at minst én fra reisegruppen skriver et reisebrev fra turen.

  1. Økonomiansvarlig:

Økonomiansvarlig har ansvar for økonomien både før og under reisen. Dette består av å lage tentativt budsjett før turen, fullstendig budsjett underveis og ferdigstille budsjett etter turen. Han/hun har også ansvaret for et bedriftskort som disponeres under turen og må samle inn og ta vare på alle kvitteringer når kortet brukes. Økonomiansvarlig må også avtale møte og holde kontakt med økonomiansvarlig i ELSA-styret.

4 Planlegger:

Planleggerne har sammen ansvar for flybilletter, hotell, transport og lignende. Sammen med de andre planleggerne har han/hun også ansvarlig for å lage en informasjonsmappe i forkant av turen med praktisk informasjon, et faglig program og gjerne litt informasjon om reisemål. For den lille studieturen har praktisk ansvarlig også ansvar for å markedsføre turen til resten av fakultetet, og sørge for at minst én fra reisegruppen skriver et reisebrev fra turen. Planleggerne er også ansvarlige for det faglige opplegget på turen. Dette innebærer å ta kontakt med institusjoner på reisemålet som er spennende og relevant å besøke, samt å holde kontakt med dem gjennom året. På de små studieturene har planleggerne sammen et ansvar for alt det sosiale rundt turen, både før og underveis. Det vil si at han/hun har ansvar for å arrangere bli-kjent-sammenkomster for alle deltakerne før turen, samt å finne restauranter til felles middager på reisemålet. Sosialt ansvarlig har også ansvaret for å arrangere sightseeing og eventuelle andre sosiale ting under turen.

Opplev verden med ELSA Bergen!

ELSA Bergens Prosedyrekonkurranse

ELSA Bergens Regionale Prosedyrekonkurranse

Prosedyrekonkurransen er i korte trekk en fiktiv rettssak, som gir jusstudentene en forsmak på hvordan det er å opptre på vegne av en klient foran en domstol. Som advokat er det nødvendig å kunne representere sin sak på best mulig måte, men i løpet av jusstudiet er det lite fokus på denne kunnskapen.

ELSAs prosedyrekonkurranse bidrar til at flere studenter får erfaring og kjennskap til denne viktige ferdigheten, og i samarbeid med vår hovedsamarbeidspartner Kluge Advokatfirma har vi gleden av å arrangere ELSA Bergens Regionale Prosedyrekonkurranse!

Det er ikke nødvendig med erfaring eller forkunnskaper innen prosedyre. Lagene som kommer videre til semifinalen får tildelt veiledere, som er advokater med lang erfaring innen prosedyre. I tillegg vil semifinalelagene motta invitasjon til et prosedyrekurs i regi av Kluge. Kurset holdes i Kluges lokaler i Bergen sentrum av to drevne prosedyreadvokater. Det vil bli servering av mat og drikke, og i tillegg anledning til å mingle og stille spørsmål til foredragsholderne.

Prosedyrekonkurransen er en krevende konkurranse, og mye arbeid legges ned av deltagerne. Det er derfor en glede for oss å kunne premiere vinnerlaget ved fakultetet i Bergen med et praktikantopphold hos Kluge Advokatfirma, 1o studiepoeng og en pengepremie på 10 000,-.

ELSA Bergens hovedsamarbeidspartner i Prosedyrekonkurransen

 

ELSA Bergens hovedsamarbeidspartner for prosedyrekonkurransen er Kluge Advokatfirma. Kluge har 170 medarbeidere fordelt på kontorer i Stavanger, Oslo, Bergen og Hamar, og er et av landets raskest voksende advokatfirmaer. Kluges klienter er i første rekke store og mellomstore private næringslivsbedrifter. I tillegg bistår Kluge offentlige etater på en rekke oppdrag. Les mer om Kluge og deres studenttilbud her.

 

Konkurransens gang

Deltagerne skal først gjennom en skriftlig innledende runde, hvor studentene har én uke på å besvare en praktikumsoppgave med en ramme på 2000 ord. Besvarelsene sendes videre til en ekstern oppgaveretter som velger ut de fire sterkeste besvarelsene som går videre til semifinalen.

Den videre prosessen består av to muntlige runder der lagene prosederer foran et dommerpanel bestående av kunnskapsrike, profilerte jurister, med bakgrunn fra både advokat- og dommeryrket. Før de to muntlige prosederingsrundene starter får man som nevnt veiledere, samt invitasjon til et prosedyrekurs avholdt av Kluge advokatfirma.

I semifinalen skal to og to lag prosedere foran et dommerpanel. Prosedyren tar utgangspunkt i en gitt oppgave, og så prosederer man enten på vegne av saksøker eller saksøkte. Dommerpanelet skal så velge de to beste lagene som går videre til den store finalen.

I finalen er det et nytt dommerpanel, og de to lagene skal igjen prosedere på vegne av saksøker eller saksøkte. Etter at dommerne har utnevnt vinnerlaget og etter premiering, arrangeres det bankett for finalister, veiledere og dommere.

Vinnerlaget blir sendt videre til den nasjonale finalen i ELSAs prosedyrekonkurranse.

Datoer for ELSA Bergen Regionale Prosedyrekonkurranse 2019:

Den innledende oppgaven blir publisert 30. september kl. 10, med innleveringsfrist den 7. oktober kl. 14. Semifinalen avholdes ved det juridiske fakultet onsdag den 30. oktober, og finalen finner sted fredag den 22. november.

Studenter og andre interesserte er hjertelig velkommen som tilskuere, så hold av datoene og vær med på høstens største konkurranse!

Følg ELSA Bergen på Facebook for oppdateringer. Oppgaven til innledende runde finner du her: Prosedyreoppgave innledende runde 2019