Generalforsamling høsten 2020

Det innkalles herved til generalforsamling i ELSA Bergen.

 

Generalforsamlingen avholdes mandag den 16. november klokken 16:30 i auditorium 4. Det vil bli servert mat til alle som kommer.

 

Alle studenter semesterregistrert ved Det juridiske fakultet i Bergen er automatisk medlemmer av ELSA Bergen og har dermed stemme-, tale- og forslagsrett på generalforsamlingen.

 

På generalforsamlingen vil styremedlemmene i ELSA Bergen legge frem sine semesterrapporter og økonomiansvarlig Vilde Monclair vil presentere fjorårets regnskap. Generalforsamlingen skal også behandle budsjett og eventuelle vedtektsendringer. I tillegg skal det velges inn et nytt styremedlem.

 

Sakspapirer blir publisert på Mitt UiB og ELSA Bergens nettsider senest én uke før generalforsamlingen. Kontakt generalsekretær Andrine Rossi på secgen.bergen@no.elsa.org dersom du ønsker å få sakspapirene tilsendt på mail.

 

Saker til dagsorden og forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest to uker før arrangementet. Disse sendes til generalsekretær Andrine Rossi på secgen.bergen@no.elsa.org innen mandag den 2. november klokken 18:00.

 

Organisasjonens vedtekter er tilgjengelig på ELSA Bergen sine nettsider og ELSAs side på Mitt UiB under «filer».

 

Vi oppfordrer alle medlemmer til å delta, enten du er aktiv eller ikke. Generalforsamlingen er en fin mulighet til å bli bedre kjent med ELSA Bergen og hva slags aktiviteter vi tilbyr.

 

Av hensyn til smittevern vil det være påmelding til arrangementet. Link til påmelding: https://forms.gle/Wq9G4t3P4zG4zTAN6

 

Følg oss gjerne på Facebook eller Instagram for et innblikk i våre mange aktiviteter.

 

Vel møtt!

 

 

Hilsen

 

Martine, Andrine, Vilde, Pernille, Mina, Marlen, Maja, Theis og Camilla.

Styret i ELSA Bergen 2020/2021

Go International

I tillegg til å tilrettelegge for traineeships i utlandet ønsker vi i ELSA Bergen gjennom Go International-prosjektet å gi alle medlemmer muligheten til å reise som delegat på konferanser i FN og andre internasjonale organisasjoner, samt gi alle muligheten til å dra på ELSA Law Schools.

 

Delegations

ELSA tilbyr alle jusstudenter i Bergen muligheten til å reise som delegat på konferanser i organisasjoner som FN, WTO, Europarådet, WIPO, CICC, OECD og mange flere. Det er åpent for søknader på delegations.elsa.org flere ganger i løpet av året og det er ingen karakterkrav. Du finner veiledning til søknad og motivasjonsbrev HER. Vi hjelper deg gjerne med søknaden!

 

Som delegat reiser du normalt med fire andre ELSA-medlemmer fra Europa, og sammen representerer dere ELSA på konferansen. Dette passer for deg som vil komme tett inn på det internasjonale samfunn, se storpolitikk i praksis og observere hvordan diplomater, innflytelsesrike politikere og jurister jobber. Du finner et reisebrev fra 2016 HER.

 

I 2018 dro bergensstudent Helena Baugstø på to ulike delegations. Les mer om hennes opplevelser fra FNs barnekomité HER og fra reisen til OECD HER.

 

ELSA Bergen har et eget Delegations fond på kr 10 000. Fondets formål er å bidra til at flere medlemmer av ELSA Bergen får mulighet til å delta på ELSA Delegations. Fondet fordeles slik at alle studentene som drar får minimum kr 1 000 i støtte. Resterende beløp i fondet vil fordeles forholdsmessig på slutten av skoleåret, men vil kun bidra til å dekke transport og losji. For å få penger fra fondet må du dokumentere dine utgifter, og skrive et reisebrev til bruk for promotering av Go International. Frist for å søke om delvis tilbakebetaling er 1. juni 2021.

 

Som en følge av COVID-19 er det ikke åpent for å søke ELSA delegations inntil videre.

 

Law Schools

NB! Winter ELSA Law Schools 2021 er avlyst grunnet covid-19-pandemien

Dersom du kan tenke deg et litt lengre utenlandsopphold hvor du har en mer aktiv rolle enn som delegat, tilbyr ELSA også Law Schools til ulike steder i verden for alle interesserte. Disse publiseres flere ganger årlig på lawschools.elsa.org. Også her stilles der ingen karakterkrav og det er tilstrekkelig med motivasjonsbrev. Du finner

tips til søknad og motivasjonsbrev HER. Ta kontakt med oss dersom du ønsker hjelp med søknaden. Vi hjelper deg gjerne!

 

Skolene arrangeres sommer og vinter, og varer normalt 7 til 14 dager. Tilbudet passer for deg som vil bli kjent med jusstudenter fra hele verden og som vil bli bedre kjent med andre rettsområder som ikke tilbys av UiB. Les et reisebrev fra UiB-student Celine Skjensvold Bellamy HER.

 

Det er likevel viktig å merke seg er at ELSA ikke gir reisestøtte til de som deltar på ELSA Law Schools. Det er imidlertid fastsatt en maksimum pris på 350 Euro for hele oppholdet – da inkludert opphold, mat, faglig og sosialt opplegg. I tillegg vil man kunne betale for å være med på ting som galla. Flybilletter må man også betale for selv.

 

Åpent for søknader

Det er nå åpnet for søknad til ELSAs Winter Law Schools! For mer informasjon om skolene trykk HER. Søknaden sender du inn på lawschools.elsa.orgSøknadsfristen er 8. november 2020 klokken 23:59 CET!

 

ELSA International følger nøye med på COVID-19 situasjonen, og gjeldende restriksjoner i alle land hvor Winter ELSA Law Schools arrangeres.  De ulike komiteene må kanskje avlyse ELSA Law Schools på kort varsel, som en følge av statlige restriksjoner.  Les nøye gjennom vilkårene før du søker.

 

Søknad

For mer informasjon, beskrivelse av søknadsprosessen og tips til motivasjonsbrev for både Law Schools, Delegations og STEP kan du laste ned Go International-informasjonspakken HER.

Husk at alle studenter pa Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen er medlemmer av ELSA Bergen!

 

Studietur India 2017 ELSA Bergen

Planlegg studietur med ELSA!

Hvert år arrangerer ELSA Bergen studieturer med både faglig, kulturelt og sosialt innhold. Nå kan du være med å planlegge besøk til nye eksotiske destinasjoner!

Med ELSA Bergen har du muligheten til å reise på flere studieturer. De siste par årene har vi blant annet vært i Nederland, India, Kambodsja, Paris, Island og Spania! Målet med turene er å ha et rikt faglig innhold der studentene blir kjent med andre kulturer og internasjonal juss. Tidligere turer har hatt spennende faglig innhold, som for eksempel besøk hos den irske høyesterett og Criminal Courts of Justice i Dublin og The World Tourism Organization i Madrid! I Kambodsja besøkte studentene også den internasjonale straffedomstolen ECCC, FN, Toul Sleng og Angkor Wat. I tillegg har turene også gøy sosialt innhold!

 

Bli planlegger

Nå søker vi planleggere til disse studieturene! I år skal vi satser vi på én studietur på rundt 2 uker i august og én mindre studietur på 4-5 dager i mai. Tidligere har den store studieturen vært til hvilket som helst sted i verden og de små studieturene ofte til land i Europa. Slik korona-situasjonen er i dag kan vi dessverre ikke garantere gjennomføring av disse turene, men vi håper likevel å få planlagt de, og fokusere på det sosiale i år.

Alle jusstudenter, uansett avdeling, kan søke. Som planlegger er du sikret plass på turen og du får være med å bestemme både destinasjonen og opplegg på turen. Dette er også en strålende mulighet til å bli aktiv i ELSA Bergen!

Til den store studieturen søker vi leder, nestleder, økonomiansvarlig og fire-fem planleggere. Til den mindre studieturen søker vi leder, økonomiansvarlig og to-tre planleggere. Planleggerne blir tett fult opp og veiledet av studietur-ansvarlig i ELSA Bergen. Se den komplette oversikten over ansvarsområder under.

For å søke må man sende et enkelt motivasjonsbrev til studietur.bergen@elsa.no. Her kan man skrive litt om motivasjonen bak å arrangere studietur, hvilke stillinger man søker til og eventuell relevant erfaring. Man kan også gjerne legge til hvilken studietur (stor eller liten) man foretrekker å jobbe med. PS! Husk fristen fredag 25. september 23:59!

 

Oversikt over ansvarsområdene ved studieturer:

  1. Leder:

Lederens hovedoppgave er å kommunisere med studietur-ansvarlig i ELSA, innkalle til møter og lede disse, og skriver referat om nødvendig. Han/hun skal også delegere arbeid til de andre i gruppen, samt forsikre seg om at frister overholdes. Ellers må lederen passe på at de ansvarlige gjør det de skal. Under turen har lederen hovedansvaret for at alt går som det skal, samt å ta avgjørelser dersom ting må endres eller gjøres annerledes. Hvis man søker som leder vil det i tillegg være et lite og uformelt intervju.

  1. Nestleder (kun stor studietur):

Nestlederens ansvar er stort sett det samme som lederens, hvis lederen er borte. Nestlederen har også ansvar for alt det sosiale med turen. Det vil si å for eksempel finne restauranter til felles middag, arrangere sightseeing og eventuelle andre sosiale ting underveis på turen. Det er også nestlederens sitt ansvar og arrangere bli-kjent-sammenkomster med alle turens deltakere før turen. Nestleder skal også markedsføre turen til resten av fakultetet, og sørge for at minst én fra reisegruppen skriver et reisebrev fra turen.

  1. Økonomiansvarlig:

Økonomiansvarlig har ansvar for økonomien både før og under reisen. Dette består av å lage tentativt budsjett før turen, fullstendig budsjett underveis og ferdigstille budsjett etter turen. Han/hun har også ansvaret for et bedriftskort som disponeres under turen og må samle inn og ta vare på alle kvitteringer når kortet brukes. Økonomiansvarlig må også avtale møte og holde kontakt med økonomiansvarlig i ELSA-styret.

  1. Planlegger:

Planleggerne har sammen ansvar for flybilletter, hotell, transport og lignende. Sammen med de andre planleggerne har han/hun også ansvarlig for å lage en informasjonsmappe i forkant av turen med praktisk informasjon, et faglig program og gjerne litt informasjon om reisemål. For den lille studieturen har praktisk ansvarlig også ansvar for å markedsføre turen til resten av fakultetet, og sørge for at minst én fra reisegruppen skriver et reisebrev fra turen. Planleggerne er også ansvarlige for det faglige opplegget på turen. Dette innebærer å ta kontakt med institusjoner på reisemålet som er spennende og relevant å besøke, samt å holde kontakt med dem gjennom året. På de små studieturene har planleggerne sammen et ansvar for alt det sosiale rundt turen, både før og underveis. Det vil si at han/hun har ansvar for å arrangere bli-kjent-sammenkomster for alle deltakerne før turen, samt å finne restauranter til felles middager på reisemålet. Sosialt ansvarlig har også ansvaret for å arrangere sightseeing og eventuelle andre sosiale ting under turen.

 

Vi oppfordrer alle til å søke!

Søk i dag og opplev verden med ELSA Bergen!

Opplev verden med ELSA Bergen - bli planlegger for studieturer!

ELSA Bergen Regionale Prosedyrekonkurranse

En prosedyrekonkurranse er i korte trekk en fiktiv rettssak, som gir jusstudentene en forsmak på hvordan det er å opptre på vegne av en klient, foran en domstol. Som advokat er det nødvendig å kunne representere sin sak på best mulig måte, men i løpet av jusstudiet er det lite fokus på prosedyre.

ELSA sin prosedyrekonkurranse bidrar til at flere studenter får erfaring og kjennskap til evnen å prosedere. I samarbeid med Kluge Advokatfirma og Advokatforeningen har vi derfor gleden av å arrangere ELSA Bergen Regionale Prosedyrekonkurranse.

Prosedyrekonkurransen er en krevende konkurranse, og deltakerne legger ned mye arbeid. Det gleder oss derfor å kunne premiere vinnerlaget ved fakultetet i Bergen med praktikantopphold hos Kluge Advokatfirma, 10 studiepoeng og en pengepremie. I tillegg vil semifinalelagene få mulighet til å delta på et prosedyrekurs i regi av Kluge. Kurset foregår i Kluges lokaler i Bergen sentrum og holdes av to drevne prosedyreadvokater, som vil være tilgjengelige for å svare på spørsmål.

Det må imidlertid tas forbehold om at det kan forekomme endringer i forbindelse med smittesituasjonen i Bergen. Dersom det ikke blir mulig å gjennomføre med fysisk oppmøte, vil det bli lagt til rette for elektronisk gjennomføring.

ELSA Bergens hovedsamarbeidspartner i Prosedyrekonkurransen:

«ELSA Bergens hovedsamarbeidspartner for prosedyrekonkurransen er Kluge Advokatfirma. Kluge har 170 medarbeidere fordelt på kontorer i Stavanger, Oslo, Bergen og Hamar, og er et av landets raskest voksende advokatfirmaer. Kluges klienter er i første rekke store og mellomstore private næringslivsbedrifter. I tillegg bistår Kluge offentlige etater på en rekke oppdrag.»

Les mer om Kluge og deres studenttilbud: https://www.kluge.no/karriere

I løpet av høsten 2020 vil fire prosederingslag ved fakultet i Bergen bli til ett, og vinnerlaget blir sendt videre til den nasjonale finalen.

Konkurransens gang
Deltakerne skal først gjennom en skriftlig innledende runde, hvor studentene har én uke på å besvare en praktikumsoppgave med en ramme på 2000 ord. De fire beste bidragene går videre til neste runde etter nøye evaluering. Den videre prosessen består av to muntlige prosederingsrunder. Lagene prosederer foran et dommerpanel bestående av kunnskapsrike, profilerte jurister, med bakgrunn fra både advokat- og dommeryrket. Videre vil Kluge Advokatfirma holde et prosedyrekurs. I tillegg til selve kurset vil deltakerne ha anledning til å stille eventuelle spørsmål man måtte ha.

I semifinalen får to og to lag prosedere for dommerpanelet. Med utgangspunkt i gitt oppgave får alle lagene prosedert, enten på vegne av saksøker eller saksøkte. Dommerpanelet skal så velge de to beste lagene som går videre til den store finalen.

I finalen er det et nytt dommerpanel, og de to lagene skal prosedere på vegne av saksøker eller saksøkte. Etter at dommerne har utnevnt vinnerlaget og premiering er gjennomført, arrangeres det bankett for finalister, veiledere og dommere.

Datoer for ELSA Bergen Regionale Prosedyrekonkurranse 2020

Den innledende oppgaven blir publisert den 28. september kl. 10:00, med innleveringsfrist den 5. oktober kl. 14:00. Semifinalen avholdes ved det juridiske fakultet torsdag den 29. oktober, og finalen finner sted fredag den 20. november.

Studenter og andre interesserte er hjertelig velkommen som tilskuere, så hold av datoene og vær med på høstens største konkurranse!

Følg ELSA Bergen på Facebook for oppdateringer.

Slik kan du engasjere deg i ELSA Bergen

Ved semesterstart utlyses en rekke forskjellige stillinger med forskjellige arbeidsoppgaver og forskjellig omfang. Se dette dokumentet for mer utfyllende informasjon om vervene. Under finner du liste over alle vervene som utlyses i denne omgang, og kontaktinformasjon ved spørsmål. Det kommer kanskje flere utlysninger i løpet av semesteret. Søknadsfrist er mandag 24. august kl. 12:00!

ASSISTENT TIL GENERALSEKRETÆR
secgen.bergen@elsa.no

MEDLEM I ORGANISING COMMITTEE (OC), LANDSMØTE ELSA BERGEN
Opptil 5 stillinger
secgen.bergen@elsa.no

MARKEDSFØRINGSASSISTENT
2 stillinger
marketing.bergen@elsa.no

DIRECTOR FOR STUDIETURER
vpsc.bergen@elsa.no

LEDER FOR SEMINAR- OG AKTUELTGRUPPEN
vpsc.bergen@elsa.no

NESTLEDER FOR SEMINAR- OG AKTUELTGRUPPEN
vpsc.bergen@elsa.no

FAGLIG ANSVARLIG, SEMINAR- OG AKTUELTGRUPPEN
Opptil 6 stillinger
vpsc.bergen@elsa.no

DIRECTOR FOR LEGAL ENGLISH
vpsc.bergen@elsa.no

DIRECTOR FOR GO INTERNATIONAL
vpsc.bergen@elsa.no

DIRECTOR FOR PROSEDYREKONKURRANSEN
vpaa.bergen@elsa.no

MARKEDSFØRINGSANSVARLIGE FOR PROSEDYREKONKURRANSEN
2 stillinger
vpaa.bergen@elsa.no

LOGISTIKKANSVARLIG FOR PROSEDYREKONKURRANSEN
vpaa.bergen@elsa.no

DIRECTOR FOR FORHANDLINGSKONKURRANSEN
vpaa.bergen@elsa.no

PROMOTERINGSANSVARLIG FOR FORHANDLINGSKONKURRANSEN
vpaa.bergen@elsa.no

DIRECTOR FOR JOB HUNTING, STEP
2 stillinger
vpstep.bergen@elsa.no

DIRECTOR FOR STUDENT HUNTING, STEP 
2 stillinger
vpstep.bergen@elsa.no

Motivasjonsbrev sendes til oppgitt epost-adresse innen fristen 24. august kl. 12:00

Det blir informasjonsmøte om ELSA over Zoom mandag 17. august kl. 16:00. Linken vil publiseres i Facebook-arrangementet. Link til Facebook-arrangementet finner du her

 

ELSA Bergen holder også åpent kontor tirsdag 18.august og torsdag 20.august fra 12-14. Kontoret holder til i 2.etasje i Gamlebygget (rom 206). Åpent kontor vil avholdes i tråd med gjeldende smittevernregler.

 

Vi håper å se deg på informasjonsmøte og åpent kontor!