ELSA Bergen søker director for ALD-dagene!

Som director trer du inn som nestleder i ALD-styret og du skal være bindeleddet mellom ELSA Bergen og ALD-styret gjennom perioden. Som nestleder har man det overordnede ansvaret for kontakten med aktørene, og selv funksjon som en bedriftskontakt. Nestleder er også leders høyre hånd og tar del i mye av det organisatoriske arbeidet rundt arrangementet.

Les mer om ALD-dagene her og her.

Om du inntrer som director for ALD starter du arbeidet med ALD-dagene i februar og du blir sittende som nestleder til og med våren 2021. Nestlederen for ALD-dagene må videre velges inn som offisielt styremedlem i ELSA Bergen på vårens generalforsamling. Som styremedlem i ELSA skal du delta på styremøter og nasjonale møter, og du får unike muligheter gjennom deltakelse på internasjonale møter og konferanser.

Dette er en mulighet til å bli kjent med to organisasjoner på fakultetet, og arbeide med det største arrangementet på fakultetet. Du vil gjennom arbeidet få dyrebar erfaring fra organisasjon- og lederverv.

Om dette er av interesse kan du skrive en søknad eller eventuelle spørsmål til secgen.bergen@elsa.no. Frist for søknad 24. januar kl. 12:00.

Vi håper å høre fra deg!

Få forhandlingserfaring på kurs i forhandlingsteknikk med ELSA Bergen. Foto: Katarina Bugge Dahle

Åpent foredrag om forhandlingsteknikk

Torsdag den 23. januar arrangerer ELSA Bergen i samarbeid med advokatfirmaet Schjødt et foredrag om forhandlingsteknikk. I den anledning kommer en av Norges fremste på forhandlingsteknikker, advokat (H) Per M. Ristvedt, til Bergen. Ristvedt er advokat med møterett for Høyesterett og partner i Schjødt hvor han leder avdelingen for tvistesaker. Foruten å være blant annet forfatter til den første boken i Norge om forhandlinger av kommersielle forhold og sivile tvister, har Ristvedt i ca. 15 år forelest og holdt kurs om forhandlinger i Norge og utlandet. ELSA Bergen er så heldige å kunne tilby hans foredrag «Effektive forhandlinger – hvordan oppnå best mulig resultat» til ALLE interesserte. Foredraget vil finne sted i Schjødt sine lokaler i Bergen torsdag den 23. januar klokken 17:00-19:00.

 

MELD DEG PÅ FOREDRAG OM FORHANDLINGSTEKNIKK HER

 

– Nyttig kunnskap

Forhandlingssituasjoner er noe de fleste mer eller mindre regelmessig kommer borti, både jurister, andre yrkesgrupper og privat. Det kan for eksempel være forhandlinger internt i selskapet man arbeider i, i forhold til eksterne avtalepartnere eller forhandlinger for å forlike en tvist. Målet med slike forhandlinger er ofte å oppnå best mulig resultater for den/de man forhandler på vegne av.

Undersøkelser viser at det er store forskjeller med hensyn på dyktighet og hva som oppnås i forhandlinger samt at det er behov for å øke den reelle kompetansen omkring forhandlinger. Foredraget vil øke refleksjonen rundt forhandlinger og bidra til at du blir dyktigere i forhandlinger til glede for deg selv og andre.

– Alle har bruk for forhandlingsteknikker. Foredraget gir nyttig kunnskap og vi håper så mange som mulig benytter seg av denne unike muligheten, sier ELSA Bergens Vice President for Academic Activites Susanne Selland.

Velkommen til foredrag med ELSA Bergen hos Schjødt.

Foredraget holdes hos Schjødt.

Foredraget fokuserer på de forhandlingssituasjoner man møter i praksis og er basert på slagordet «You don’t get what you deserve – you get what you negotiate».

Viktige tema som berøres under foredraget:

  • Sentrale forhold som påvirker forhandlingsprosessen
  • Forberedelser til forhandlinger
  • Ambisjonsnivåets betydning
  • Selve forhandlingsfasen – de ulike stadiene
  • På vilket stadium «avgjøres» typisk en forhandling?
  • Forhandlingsteknikker – hvor mange finnes og hvor mange bør du kunne/bruke?
  • Noen etiske og avtalerettslige problemstillinger man bør være klar over

Meld deg på foredraget om forhandlingsteknikk

Kurset er åpent for alle interesserte og det kreves ingen forkunnskaper for å kunne delta. Det er plass til totalt 110 deltakere. Deltakelse krever påmelding. Alle som er påmeldt via dette skjemaet vil få en bekreftelse på e-post når arrangementet nærmer seg.

PÅMELDING HER

Eventuelle spørsmål kan rettes til vpaa.bergen@elsa.no.

Schjødt sine lokaler. Bli med på kick-off i allmenn formuerett!

Bli med på foredrag i pengekravsrett!

ELSA Bergen har gleden av å invitere til foredrag om pengekravsrett i samarbeid med Schjødt advokatfirma!

Foredraget vil holdes av partner Erik Monsen. Han er også dr.juris og har vært foreleser i både juridisk metode og kontraktsrett II ved det juridiske fakultet her i Bergen. Monsens særlige kompetanseområder er entreprise, prosedyre & voldgift, tvisteløsning, samt Shipping & Offshore.

Tema for foredraget er i utgangspunktet renteplikt og tilbakesøkingskrav.

Foredraget vil finne sted i Schjødt sine lokaler. Arrangementet avholdes fra kl. 16 – 18 i auditoriet i Grieg-gården. Det blir lett servering og mingling i forkant.

Det er begrenset antall plasser.

PÅMELDING ER AVSLUTTET – KURSET ER FULLTEGNET

ELSA Bergen på Dragefjellet

Generalforsamling høst 2019

Det innkalles herved til generalforsamling i ELSA Bergen! Generalforsamlingen avholdes onsdag den 20. november klokken 16:30 i seminarrom 2. Det vil bli servert mat til alle som kommer.

Alle studenter semesterregistrert ved Det juridiske fakultet i Bergen er automatisk medlemmer av ELSA Bergen og har dermed stemme-, tale- og forslagsrett på generalforsamlingen.

På generalforsamlingen vil styremedlemmene i ELSA Bergen legge frem sine semesterrapporter og økonomiansvarlig Ingvill Gjerstad vil presentere fjorårets regnskap. Generalforsamlingen skal også behandle budsjett og eventuelle vedtektsendringer. I tillegg skal det velges inn tre nye styremedlemmer.

Sakspapirer blir publisert på Mitt UiB og ELSA Bergens nettsider senest én uke før generalforsamlingen. Kontakt generalsekretær Ingrid Marie Bondø dersom du ønsker å få sakspapirene tilsendt på mail.

Saker til dagsorden og forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest to uker før arrangementet. Disse sendes til vår generalsekretær innen onsdag den 6. november klokken 18:00.

Organisasjonens vedtekter er tilgjengelig på ELSA Bergen sine nettsider og ELSAs side på Mitt UiB under «filer».

Vi oppfordrer alle medlemmer til å delta, enten du er aktiv eller ikke. Generalforsamlingen er en fin mulighet til å bli bedre kjent med ELSA Bergen og hva slags aktiviteter vi tilbyr.

Følg oss gjerne på Facebook eller Instagram for et innblikk i våre mange aktiviteter.

Vel møtt!

ELSA Bergens prosedyrekonkurranse!

Prosedyrekurset 2019

Torsdag 24.oktober kl. 17:00-19:00 inviterer vår hovedsamarbeidspartner, Kluge Advokatfirma, til prosedyrekurs. Kurset vil gi deg innblikk i hvordan prosedyre foregår i praksis, og du vil få konkrete tips til prosedyreteknikk som vil være nyttig i ELSA Bergens prosedyrekonkurranse. Kurset vil omhandle både hvordan man strukturerer en prosedyre, hvordan man henviser til rettskilder, bruk av juridisk utdrag og generell fremføringsteknikk.

Kurset ledes av advokat Sondre Loftheim Valaker og partner Inger Hygen. De er begge erfarne prosedyreadvokater. Kurset avholdes i Kluges lokaler i Allehelgensgate 2, og det vil bli servering av mat og drikke.

Prosedyrekurset er åpent for alle studenter, og har 30 plasser. Det er ingen krav om deltakelse i selve Prosedyrekonkurransen for å kunne delta på kurset – dette er åpent for alle!

*Opp mot 10 plasser på kurset er reservert til konkurransens semifinalister

Mer info om innledende runde i prosedyrekonkurransen finner du her. Oppgaveteksten til innledende runde slippes mandag 30. oktober kl. 10:00.

*** KURSET ER FULLTEGNET, PÅMELDING AVSLUTTET ***

Påmelding til ELSA Bergens forhandlingskurs 2020