ELSA Bergen søker nestleder til ALD-styret!

Årets ALD er over, og vi søker deg som ønsker å være med å arrangere neste års ALD!

Som en del av ELSA Bergens samarbeidsavtale med JF skal vi tilsette nestleder i ALD-styret, som skal fungere som et bindeledd mellom ELSA Bergen og ALD-styret. Som nestleder har man det overordnede ansvaret for kontakten med aktørene, og selv funksjon som en bedriftskontakt. Nestleder er også leders høyre hånd og tar del i mye av det organisatoriske arbeidet rundt arrangementet.

Les mer om ALD-dagene her og her.

Den som tilsettes starter arbeidet med  ALD-dagene fortløpende og blir sittende som nestleder til og med våren 2021. Nestlederen for ALD-dagene må videre velges inn som offisielt styremedlem i ELSA Bergen på vårens generalforsamling. Som styremedlem i ELSA skal du delta på styremøter og nasjonale møter, og du får unike muligheter gjennom deltakelse på internasjonale møter og konferanser.

Dette er en mulighet til å bli kjent med to organisasjoner på fakultetet, og arbeide med det største arrangementet på fakultetet. Du vil gjennom arbeidet få dyrebar erfaring fra organisasjon- og lederverv, og mulighet til å delta på alle aktiviteter som JF og ELSA tilbyr!

Om dette er av interesse kan du skrive en søknad eller eventuelle spørsmål til secgen.bergen@elsa.no. Søknadsfristen er 24. februar kl. 12:00!

Vi håper å høre fra deg!