Planlegg studieturer med ELSA

Med ELSA Bergen har du mulighet til å reise på en rekke små og store studieturer. I løpet av året arrangerer vi flere studieturer med både faglig, kulturelt og sosialt innhold. De siste par årene arrangerte har ELSA blant annet arrangert turer til Nederland, India, Kambodsja, Paris, Island, Madrid og Dublin. Turene hadde spennende faglig opplegg med besøk blant annet til den norske ambassaden og The World Tourism Organization i Madrid, og besøk hos den irske høyesterett og Criminal Courts of Justice i Dublin. I Kambodsja besøkte studentene den internasjonale straffedomstolen ECCC, FN, Tuol Sleng og Angkor Wat.

Bli planlegger

Nå søker vi planleggere til både én stor og to små studieturer. Den store studieturen er i august/september 2020 og kan være til hvilket som helst sted i verden – du kan være med på å bestemme! De to små studieturen avholdes vanligvis i januar/februar og april/mai og er ofte til destinasjoner i Europa.

Alle jusstudenter, uansett avdeling, kan søke. Som planlegger er du sikret plass på turen og du får være med å bestemme både destinasjonen og opplegg på turen. Dette er også en god mulighet til å bli aktiv i ELSA!

Til den store studieturen søker vi leder, nestleder, økonomiansvarlig og fire-fem planleggere. Til de to små studieturene søker vi leder, økonomiansvarlig og to-tre planleggere. Planleggerne blir tett fulgt opp og veiledet av studietur-ansvarlig i ELSA Bergen. Se den fullstendige oversikten over ansvarsområder under:

Søk i dag!

Går du med en reiseleder i magen? Send inn et enkelt motivasjonsbrev. Her kan du skrive litt om motivasjonen din for å arrangere studietur med ELSA og eventuell relevant erfaring. Motivasjonsbrevet ditt eller eventuelle spørsmål kan sendes til studietur.bergen@elsa.no innen torsdag 26. september kl. 23:59. Du må oppgi om du foretrekker å planlegge en stor eller liten studietur, og eventuell preferanse for ansvarsområde.

Oversikt over ansvarsområdene ved studieturer

  1. Leder:

Lederens hovedoppgave er å kommunisere med studietur-ansvarlig i ELSA, innkalle til møter og lede disse, samt skriver referat om nødvendig. Han/hun skal også delegere arbeid til de andre i gruppen, samt forsikre seg om at frister overholdes. Ellers må lederen passe på at de ansvarlige gjør det de skal. Under turen har lederen hovedansvaret for at alt går som det skal, samt å ta avgjørelser dersom ting må endres eller gjøres annerledes.

  1. Nestleder (kun stor studietur):

Nestlederens ansvar er stort sett det samme som lederens, hvis lederen er borte. Nestlederen har også ansvar for alt det sosiale med turen. Det vil si å finne restauranter til felles middag, arrangere sightseeing og eventuelle andre sosiale ting underveis på turen. Det er også nestlederens sitt ansvar og arrangere bli-kjent-sammenkomster med alle turens deltakere før turen. Nestleder har også ansvar for å markedsføre turen til resten av fakultetet, og sørge for at minst én fra reisegruppen skriver et reisebrev fra turen.

  1. Økonomiansvarlig:

Økonomiansvarlig har ansvar for økonomien både før og under reisen. Dette består av å lage tentativt budsjett før turen, fullstendig budsjett underveis og ferdigstille budsjett etter turen. Han/hun har også ansvaret for et bedriftskort som disponeres under turen og må samle inn og ta vare på alle kvitteringer når kortet brukes. Økonomiansvarlig må også avtale møte og holde kontakt med økonomiansvarlig i ELSA-styret.

4 Planlegger:

Planleggerne har sammen ansvar for flybilletter, hotell, transport og lignende. Sammen med de andre planleggerne har han/hun også ansvarlig for å lage en informasjonsmappe i forkant av turen med praktisk informasjon, et faglig program og gjerne litt informasjon om reisemål. For den lille studieturen har praktisk ansvarlig også ansvar for å markedsføre turen til resten av fakultetet, og sørge for at minst én fra reisegruppen skriver et reisebrev fra turen. Planleggerne er også ansvarlige for det faglige opplegget på turen. Dette innebærer å ta kontakt med institusjoner på reisemålet som er spennende og relevant å besøke, samt å holde kontakt med dem gjennom året. På de små studieturene har planleggerne sammen et ansvar for alt det sosiale rundt turen, både før og underveis. Det vil si at han/hun har ansvar for å arrangere bli-kjent-sammenkomster for alle deltakerne før turen, samt å finne restauranter til felles middager på reisemålet. Sosialt ansvarlig har også ansvaret for å arrangere sightseeing og eventuelle andre sosiale ting under turen.

Opplev verden med ELSA Bergen!