Slik kan du engasjere deg i ELSA Bergen

ELSA Bergen på Dragefjellet
Ved semesterstart utlyses en rekke forskjellige stillinger med forskjellige arbeidsoppgaver og forskjellig omfang. Se dette dokumentet for mer utfyllende informasjon om vervene. Under finner du liste over alle vervene som utlyses i denne omgang, og kontaktinformasjon ved spørsmål. Det kommer kanskje flere utlysninger i løpet av semesteret. Søknadsfrist er mandag 26. august kl. 14:00!

DIRECTOR FOR ELSA BERGENS NETTSIDE
secgen.bergen@elsa.no

ØKONOMIASSISTENT
treasurer.bergen@elsa.no

MARKEDSFØRINGSASSISTENT
marketing.bergen@elsa.no

DIRECTOR FOR STUDIETURER
vpsc.bergen@elsa.no

LEDER FOR SEMINAR- OG AKTUELTGRUPPEN
vpsc.bergen@elsa.no

NESTLEDER FOR SEMINAR- OG AKTUELTGRUPPEN
vpsc.bergen@elsa.no

FAGLIG ANSVARLIG, SEMINAR- OG AKTUELTGRUPPEN
Opptil 6 stillinger
vpsc.bergen@elsa.no

DIRECTOR FOR LEGAL ENGLISH
vpsc.bergen@elsa.no

DIRECTOR FOR PROSEDYREKONKURRANSEN
vpaa.bergen@elsa.no

MARKEDSFØRINGSANSVARLIGE FOR PROSEDYREKONKURRANSEN
Flere stillinger
vpaa.bergen@elsa.no

LOGISTIKKANSVARLIG FOR PROSEDYREKONKURRANSEN
vpaa.bergen@elsa.no

DIRECTOR FOR FORHANDLINGSKONKURRANSEN
vpaa.bergen@elsa.no

PROMOTERINGSANSVARLIG FOR FORHANDLINGSKONKURRANSEN
vpaa.bergen@elsa.no

DIRECTOR FOR JOB HUNTING, STEP
vpstep.bergen@elsa.no

DIRECTOR FOR STUDENT HUNTING, STEP
vpstep.bergen@elsa.no

PROMOTERINGSANSVARLIG, STEP
vpstep.bergen@elsa.no

MEDLEM I ORGANISING COMMITTEE (OC), LANDSMØTE ELSA BERGEN
Opptil 5 stillinger
secgen.bergen@elsa.no

Motivasjonsbrev sendes til oppgitt epost-adresse innen fristen 26. august kl. 14:00

Det blir informasjonsmøte om ELSA mandag 19. august kl. 16:15 i Auditorium 2 med kaffe!