Still til valg på vårens generalforsamling!

Det innkalles herved til generalforsamling i ELSA Bergen

Generalforsamlingen avholdes tirsdag den 14. mai klokken 16:30 i auditorium 4 ved borggården. Det vil bli servert pizza til alle som kommer.

Alle studenter semesterregistrert ved Det juridiske fakultet i Bergen er automatisk medlemmer av ELSA Bergen og har dermed stemme-, tale- og forslagsrett på vår generalforsamling.

På generalforsamlingen vil styremedlemmene i ELSA Bergen legge frem sine semesterrapporter og økonomiansvarlig Ingrid Marie Bondø foreløpig regnskap. Generalforsamlingen skal også behandle budsjett for neste studieår og eventuelle vedtektsendringer.

***Møtedokumentene er nå tilgjengelige HER. Protokoll fra forrige generalforsamling kan lastes ned HER og budsjettforslaget for 2019/2020 HER.***

Sakspapirer blir publisert på Mitt UiB og ELSA Bergens nettsider senest én uke før generalforsamlingen. Kontakt generalsekretær Jonas Nikolaisen dersom du ønsker å få sakspapirene tilsendt på mail.

Saker til dagsorden og forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest to uker før arrangementet. Disse sendes til vår generalsekretær innen tirsdag den 30. april klokken 16:30.

ELSA Bergens vedtekter er tilgjengelig på våre nettsider og ELSAs side på Mitt UiB under «filer».

Vi oppfordrer alle medlemmer til å delta, enten du er aktiv eller ikke. Generalforsamlingen er en fin mulighet til å bli bedre kjent med ELSA Bergen og hva slags aktiviteter vi tilbyr.

Er du interessert i å være en del av styret i ELSA Bergen? Generalforsamlingen skal velge styre for studieåret 2019/2020. Alle semesterregistrerte studenter ved Det juridiske fakultet har mulighet til å stille til valg. Motivasjonsbrev må sendes til secgen.bergen@elsa.no innen tirsdag den 30. april klokken 16:30 for at disse skal komme med i sakspapirene som sendes ut.

Det vil bli satt av tre minutter for å holde appell til hver kandidat, deretter ti minutter for spørsmål til kandidaten.

Dersom du har spørsmål angående styrevervene, er det bare å ta kontakt med oss. Les mer om vervene HER.

Følg oss gjerne på Facebook, Instagram og Snapchat for et innblikk i våre mange aktiviteter.

Vel møtt!

Hilsen

Vilde Serene, Jonas, Ingrid, Vilde Karoline, Julie, Elsa, Susanne, Helene og Henrik
Styret i ELSA Bergen 2018/2019