Illustrasjonsfoto. Bli med på paneldiskusjon om det amerikanske rettssystemet!

Paneldiskusjon om det amerikanske rettssystemet

Hvordan kan det egentlig ha seg at en som Brett Kavanaugh, som var anklaget for alvorlige overgrep, ble satt inn som høyesterettsdommer i USA? Hvordan går det an, i et av verdens mektigste og rikeste land, å ha et rettssystem som er så politisk og partidelt som i USA? Hvordan fungerer egentlig amerikansk høyesterett? Og hvordan er dette i sammenligning med Norge?

Alle disse spørsmålene og mye mer får du svar på når ELSA Bergen tirsdag den 12. mars klokken 19:00-21:00 inviterer til en paneldiskusjon og åpen samtale om amerikansk høyesterett, den politiske utviklingen, og hvordan vi som nordmenn kan forholde oss til det hele. Det blir avslappet stemning og spennende diskusjoner når vårt panel tar oss med på denne reisen over dammen. Arrangementet er hos Café Opera (Engen 18, 5011 Bergen) og er åpent for alle!

Kveldens panel

Jørn Øyrehagen Sunde er professor ved det juridiske fakultet på UiB, med stor kompetanse innen fagområdet rettshistorie og komparativ rett. Sunde har god peiling på hvordan det amerikanske rettssystemet fungerer og kommer til å gi oss et godt grunnlag for å sammenlikne med forholdende i Norge.

Gunnar Grendstad er professor ved Institutt for sammenliknende politikk på UiB. Grendstad har bred kompetanse innen amerikansk politikk og både det norske og amerikanske rettssystemet. Han har gitt ut flere publikasjoner sammen med Eric Waltenburg og William Shaffer, bl.a. ”Policy Making in an Independent Judiciary.The Norwegian Supreme Court”.

Eirin Eikefjord er journalist i Bergens Tidende, der hun har skrevet mange skarpe kommentarer om det norske rettsvesenet, blant annet i forbindelse med Jensen-saken. Hun har også vært ansvarlig redaktør i Studvest og er utdannet jurist fra UiB.

Eric N. Waltenburg er professor i statsvitenskap ved Purdue University i Indiana med spesialisering innenfor justispolitikk og delstatspolitikk. Han er involvert i et forskningsprosjekter fokusert på beslutningstakning i rettssystemet i et sammenliknende perspektiv. Hans forskning har bl.a. Blitt støttet av Universitetet i Bergen.

William R. Shaffer er også på besøk fra Purdue University. Han er statsviter og spesialist på politiske partier, og har vært involvert i forskning på politikk og lovgivning. Sammen vil våre to amerikanske gjester virkelig gi oss både faglig dybde og en videre forståelse av hvordan rettsutviklingen i USA har kunnet bli slik den er i dag.

Vel møtt til en spennende paneldiskusjon!