ELSA Norges landsmøte høsten 2017.

Bli med som delegat på ELSAs landsmøte!

Vil du være med som delegat fra ELSA Bergen på ELSAs landsmøte fredag 6. til søndag 8. april? Vi har ledige plasser i delegasjonen vår!

Landsmøtet avholdes dette semesteret på hjemmebane i Bergen. Der møtes i overkant av 50 jusstudenter fra hele landet og internasjonale gjester til workshops og for å ta beslutninger som angår hele organisasjonen. Det faglige programmet består i hovedsak av møter i plenum fredag og søndag. Lørdag byr ELSA Norge på en rekke spennende workshops innenfor de ulike aktivitetene, ansvarsområdene og undergruppene i ELSA, herunder blant annet markedsføring, akademiske aktiviteter, seminarer og konferanser, Student Trainee Exchange Programme (STEP), sosialgruppen, og arbeidslivsdagene. Gjennom helgen vil det også være en rekke sosiale arrangement og på lørdag blir det selvfølgelig bankett.

Arrangementet begynner normalt fredag ettermiddag og varer til søndag ettermiddag.

Send en kort e-post til secgen.bergen@elsa.no og skriv hvorfor du ønsker å være med. Hvis du ikke har vært aktiv tidligere, men ønsker å engasjere deg er du hjertelig også velkommen til å bli med. Merk at det er et begrenset antall plasser.

Søknadsfrist: så fort som mulig og senest innen lørdag den 3. februar klokken 23:59.

Egenandelen for hele helgen blir maksimalt 450 kroner, men av erfaring regner vi med at den kan bli noe lavere. Dette dekker deltakelse, bevertning og bankett. Som delegat fra Bergen bor du hjemme, men deltar selvsagt på det samme programmet som alle andre. Dette inkluderer også måltider som lunsj, middag og bevertning underveis.

Velkommen til vårens vakreste eventyr!