Generalforsamling vår 2017

Generalforsamling høsten 2017

Det innkalles herved til generalforsamling i ELSA Bergen

Generalforsamlingen avholdes tirsdag den 21. november klokken 16:30 i auditorium 4 ved borggården.

Sakspapirene er nå tilgjengelig her.

Det vil bli servert pizza til alle som kommer.

Styret ønsker også å invitere de som ønsker det til en uformell ELSA-pils etter generalforsamlingen.

Alle studenter semesterregistrert ved Det juridiske fakultet i Bergen er automatisk medlemmer av ELSA Bergen og har stemme-, tale- og forslagsrett på generalforsamlingen, jf. vedtektenes § 9, jf. § 3.

På generalforsamlingen vil styremedlemmene i ELSA Bergen legge frem sine semesterrapporter og økonomiansvarlig Gabrielle Brøyn vil presentere foreløpig regnskap. Generalforsamlingen skal også behandle eventuelle vedtektsendringer.

Sakspapirer vil bli gjort tilgjengelig på Mitt UiB og ELSA Bergens nettsider senest én (1) uke før generalforsamlingen, jf. vedtektenes § 8 andre ledd. Send mail til generalsekretær Jonas Nikolaisen dersom du ønsker å få sakspapirene tilsendt på mail.

Saker til dagsorden og forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest to (2) uker før arrangementet. Disse sendes til generalsekretær Jonas Nikolaisen innen tirsdag den 7. november klokken 16:30.

Organisasjonens vedtekter er tilgjengelig på ELSA Bergen sine nettsider og på vår Mitt UiB-side under «filer». Dersom du ønsker å få tilsendt vedtektene på mail, kan du ta kontakt med vår generalsekretær.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å delta, enten du er aktiv eller ikke. GF er en fin mulighet til å bli bedre kjent med ELSA Bergen og hva slags aktiviteter vi tilbyr.

Vel møtt!