Prosedyrekonkurransen er i gang!

Kluge Advokatfirma - ELSA Bergens hovedsamarbeidspartner for prosedyrekonkurransen

ELSA Bergens hovedsamarbeidspartner for prosedyrekonkurransen:
Kluge Advokatfirma
www.kluge.no
Samarbeidspartner: Advokatforeningen Samarbeidspartner:
Advokatforeningen
www.advokatforeningen.no

Oppgaven til den innledende runden av Prosedyrekonkurransen er nå publisert!

Og med det er årets mest prestisjefulle konkurranse – ELSA Bergen Regionale Prosedyrekonkurranse – i gang!

Det er ELSA Bergens hovedsamarbeidspartner Kluge som har utarbeidet oppgaven – som i år omfattes av rettsområdet kontraktsrett.

Oppgaven skal besvares som en helt vanlig praktikumsoppgave, og sendes til vpaa.bergen@elsa.no innen mandag 9. oktober kl. 13:00.

Hvert lag kan bestå av inntil to personer. Oppgaven har en ordgrense på 2000 ord inkludert eventuelle fotnoter.

Stipendiat ved Universitet i Bergen, Kristian Strømsnes, som blant annet har kontraktsrett som sitt kompetansefelt, vil plukke ut de fire beste besvarelsene. Både de lagene som er videre til semifinalen, og de som ikke er det, vil få beskjed på mail senest 16. oktober.

Semifinalen og finalen avholdes henholdsvis 30. oktober og 24. november.

Ikke gå glipp av muligheten til å konkurrere om praktikantopphold hos Kluge, kr 10 000,- og 15 studiepoeng!

Følg med i arrangementet på Facebook for fortløpende informasjon om konkurransen.

Vi ønsker alle lykke til med skrivingen!

Oppgaven:

Du finner oppgaven ved å åpne denne filen: Innledende oppgave Prosedyrekonkurransen 2017

Oppgaven ligger også i ELSAs fillager på MittUiB.

For å åpne oppgaven i MittUiB må du melde deg inn i emnet «ELSA Bergen». Det kan du gjøre ved å følge denne linken: https://mitt.uib.no/enroll/E6J9HK. Oppgaven ligger under «Filer» –> «Prosedyrekonkurransen» –> «Prosedyrekonkurransen 2017».