Valg på styre i ELSA Bergen – Generalforsamling våren 2017

Denne artikkelen er fra 2017.

På Generalforsamlingen i ELSA Bergen onsdag 3. mai kl. 16:00 velges det nytt styre til ELSA Bergen for perioden 2017/2018. 9 Styreposisjoner er på valg. Kandidater pleier å skrive motivasjonsbrev til vervet som blir lagt ved møtedokumentene. Det er også mulig å bli nominert til å stille på Generalforsamlingen.

 

Dette er styrevervene:

President
President er leder av styret, og har ansvaret for den daglige driften av organisasjonen. Dette innebærer å holde møter og følge opp de andre styremedlemmene. Presidenten har også ansvaret for samarbeid med eksterne aktører, som fakultetet, sponsorer og de andre studentorganisasjonene. Presidenten er ELSA Bergens ansikt utad. Spørsmål kan rettes til president.bergen@elsa.no.

Secretary General
Generalsekretæren er nestleder i styret og assisterer President i styrevirksomheten, og fungerer som sekretær i styret. I styret er oppgaven å tilse at ELSA Bergens vedtekter og arbeidsregler blir overholdt av styret. Generalsekretæren er også delegasjonsleder når ELSA Bergen reiser på nasjonale og internasjonale møter, og har hovedansvaret for gjennomføringen av Generalforsamlingen. Spørsmål kan rettes til secgen.bergen@elsa.no.

Treasurer
Økonomiansvarlig har ansvar for økonomistyringen i ELSA Bergen. Den ansvarlige skal holde oversikt over budsjettene de øvrige styremedlemmene fører, og holde oversikt over den samlede økonomiske situasjonen til organisasjonen. Økonomiansvarlig er også ansvarlig for tilbakebetalinger av utlegg gjort for organisasjonen, og forbereder økonomidokumentene som blir lagt fram på Generalforsamlingen. Spørsmål kan rettes til treasurer.bergen@elsa.no.

Vice President for Marketing
Markedsføringsansvarlig har ansvaret for markedsføring av ELSAs arrangementer og tilbud. Dette innebærer blant annet utarbeidelse av plakater og flyers, programblad til konkurransene, samt kontroll over ELSA Bergen på sosiale medier. I tillegg har man ansvar for at logoen brukes riktig, og å overholde fakultetets regler. Og ta bilder til promoteringen av ELSA Bergens arrangementer. Spørsmål kan rettes til marketing.bergen@elsa.no.

Vice President for Academic Activities
Vice President for Academic Activities er ansvarlig for alle aktiviteter som blir gjort i Bergen innenfor Academic Activities. I Bergen er dette først og fram overordnet ansvar for ELSA Bergens prosedyrekonkurranse og forhandlingskonkurranse. Styrevervet er også ansvarlig for promotering av de lokale konkurransene, så vel som ELSA Norges konkurranser i Bergen. Spørsmål kan rettes til vpaa.bergen@elsa.no.

Vice President for Seminars & Conferences
VP S&C har ansvar for arbeidet innenfor Seminars & Conferences (S&C) i Bergen. Dette er å føre oversyn med seminar- og aktueltgruppen og studieturgruppene i Bergen. Det omfatter også arbeid med og promotering av ELSAs Law Schools og Delegations gjennom ELSA. VP S&C jobber med og rapporterer til styret i ELSA Bergen om arbeidet. Spørsmål kan rettes til vpsc.bergen@elsa.no.

Vice President for Student Trainee Exchange Programme (STEP)
VP STEP leder STEP-gruppens arbeid. Det skal letes etter nye traineeships å opprette i Bergensområdet, og markedsføre traineeshipene og bedrive student hunting på fakultetet. STEP gir unike muligheter til å lære om andre lands rettssystemer, og som leder har man mulighet til å utvikle prosjektet og iverksette sine egne ideer. Spørsmål kan rettes til vpstep.bergen@elsa.no.

Vice President for Arbeidslivsdagene (ALD)
ALD-ansvarlig er ELSAs representant i styret til Arbeidslivsdagene ved det juridiske fakultet. VP ALD skal sørge for at samarbeidsavtalen mellom ELSA og Juristforeningen overholdes, og skal etter avtalen sitte som nestleder i ALD-styret. I ALD-styret er hovedoppgaven å ha overordnet ansvar for bedriftskontakt, og fungerer selv som bedriftskontakt. Videre assisterer Nestleder Leder i ALD-styret. Spørsmål kan rettes til ald.bergen@elsa.no.

Vice President for Social
VP Social har overordnet ansvar for de sosiale arrangementene ELSA Bergen arrangerer for alle medlemmene. Dette innebærer å arrangere aktiviteter som pubquizer, hytteturer, julebordet og andre arrangementer. VP Social har også ansvar for ELSA Bergens arrangementer for de internasjonale studentene i Bergen. Spørsmål kan rettes til social.bergen@elsa.no.

 

Fristen for å sende inn motivasjonsbrev som blir vedlagt i møtedokumentene er mandag 24. april kl. 23:59. Motivasjonsbrevene pleier være omtrent én A4-side lange, og bør redegjøre for hvilket eller hvilke verv du ønsker å stille til, og motivasjonen din for å stille til dette vervet.

Arbeidsreglene til ELSA Bergen bestemmer mer i detalj hva hvert styreverv har ansvar for. Les mer HER..

Før sommeren og etter sommeren blir det også utlyst en rekke Director-stillinger. Disse er underlagt ett av styrevervene og utvelges av denne. Følg med på ELSA BERGEN PÅ FACEBOOK og elsa.no/bergen framover for mer informasjon om dette.

Fristen for å sende inn andre forslag eller endringsforslag til ELSA Bergens vedtekter eller arbeidsregler er også mandag 24. april kl. 23:59. Forslag kan sendes til secgen.bergen@elsa.no.
ELSA Bergens vedtekter

 

Vi ser fram til å se deg i auditoriet i JUS II-bygget onsdag 3. mai kl. 16:00!

Ane, Herman, Sverre, Marie, Erling, Helene, Maria, Fredrik og Marcus.