Generalforsamling høsten 2016

I samsvar med ELSA Bergen sine vedtekter § 7, 1. ledd og på vegne av styret i ELSA Bergen 2016/2017, er det en glede å innkalle til høstens generalforsamling.

Generalforsamlingen avholdes tirsdag 22. november kl. 16.15 i Auditorium 4.

Det vil bli servert pizza til alle som kommer!

Styret ønsker å invitere de som ønsker det til en uformell ELSA-pils etter generalforsamlingen.

På generalforsamlingen vil styret i ELSA Bergen legge frem sine semesterrapporter, og økonomiansvarlig Sverre Ramm vil legge frem foreløpig regnskap. Eventuelle vedtektsendringer skal også stemmes over. Alle studenter ved juridisk fakultet i Bergen har stemme-, forslags-, og talerett på generalforsamlingen, jf. vedtektenes § 9.

Innholdet i GF-pakken er tilgjengelig for alle én uke før generalforsamlingen, jf. vedtektenes § 7, 3. ledd, og legges ut i fillageret på MittUiB. Send mail til secgen.bergen@elsa.no dersom du ønsker å få GF-pakken tilsendt på mail.

Vedtektene ligger ute på MittUiB. Dersom du ønsker å få tilsendt vedtektene på mail, kan du ta kontakt med secgen.bergen@elsa.no.

Til slutt vil styret oppfordre alle til å delta. Dette er en flott mulighet til å møte andre medlemmer og få et innblikk i ELSA Bergens virksomhet.

Beste hilsener,

Styret i ELSA Bergen 2016/2017
Ane, Herman, Erling, Maria, Helene, Sverre, Fredrik, Marcus og Marie

 

Møtedokumentene i GF-pakken
Endringsforslag til vedtektene, stillingsinstruksene og arbeidsreglene