Studietur ELSA Bergen

ELSA Bergen søker planleggere til studieturer

bilde1ELSA Bergen arrangerer flere studieturer gjennom året, som har både et faglig, kulturelt og sosialt program. ELSA har i lang tid vært kjent for å arrangere de beste turene.

Forrige semester arrangerte ELSA turer til Berlin, Brussel, Praha og senest Kina.

I denne omgang søker vi planleggere til både den store og en liten studietur. Den store studieturen går i august/september 2017 til hvor som helst i hele verden. Den lille studieturen skal være i desember/januar og har destinasjon i Schengen-området.

Alle jusstudenter, uansett avdeling, kan søke. Som planlegger er du sikret plass på turen og du får være med å bestemme både destinasjonen og opplegg på turen. Dette er også en god mulighet til å bli aktiv i ELSA!

Til den store studieturen søker vi leder, nestleder, økonomiansvarlig, faglige ansvarlige og praktiske ansvarlige. Til den lille studieturen søker vi leder, faglig ansvarlig, praktisk- og økonomisk ansvarlig og sosialt ansvarlig.

Ansvarsområder i ELSA fordeles etter motivasjonsbrev. Her kan du skrive litt om motivasjonen din for å arrangere studietur med ELSA og eventuell relevant erfaring. Motivasjonsbrevet ditt eller eventuelle spørsmål kan sendes til studietur.bergen@elsa.no innen fredag 16. september kl. 18.00. Du må oppgi om du foretrekker å planlegge den store eller den lille studieturen, og eventuell preferanse for ansvarsområde.

Planleggerne blir tett fulgt opp og veiledet av studieturansvarlig i ELSA Bergen.

FRIST: 16. SEPTEMBER 18:00

 

Beskrivelse:

1. Leder:
Lederens hovedoppgave er å kommuniserer med studieturansvarlig i ELSA, innkalle til møter og leder disse, samt skriver referat om nødvendig. Han/hun skal også delegerer arbeid til de andre i gruppen samt forsikrer seg om at frister overholdes. Ellers må lederen passer på at de ansvarlige gjør det de skal. Under turen har lederen hovedansvaret for at alt går som det skal, samt å ta avgjørelser dersom ting må endres eller gjøres annerledes.

2. Nestleder:
Nestlederens ansvar er stort sett det samme som lederens, hvis lederen er borte. Nestlederen har også ansvar for alt det sosiale med turen. Det vil si å finne restauranter til felles middag, arrangere sightseeing og eventuelle andre sosiale ting underveis på turen. Det er også nestlederens sitt ansvar og arrangere bli-kjent-sammenkomster med alle turens deltakere før turen. Nestleder har også ansvar for å markedsføre turen til resten av fakultetet.

3. Økonomiansvarlig:
Økonomiansvarlig har ansvar for økonomien både før og under reisen. Dette består av å lage tentativt budsjett før turen, fullstendig budsjett underveis og ferdigstille budsjett etter turen. Han/hun har også ansvaret fir et bedriftskort som disponeres under turen og må samle inn og ta vare på alle kvitteringer når kortet brukes. Økonomiansvarlig må også avtale møte og holde kontakt med økonomiansvarlig i ELSA styret.

4. Praktisk ansvarlig:
Praktisk ansvarlig har ansvar for flybilletter, hotell, transport og lignende. Sammen med de andre planleggerne har han/hun også ansvarlig for å lage en informasjonsmappe i forkant av turen med praktisk informasjon, et faglig program og gjerne litt informasjon om reisemål.

5. Faglig ansvarlig:
Faglig ansvarlig har ansvarlig for det faglige opplegget på turen. Dette innebærer å ta kontakt med institusjoner på reisemålet som er spennende og relevant å besøke, samt å holde kontakt med dem gjennom året.

6. Sosialt ansvarlig: (liten studietur)
Sosialt ansvarlig har ansvar for alt det sosiale rundt turen, både før og underveis. Det vil si at han/hun har ansvar for å arrangere bli-kjent-sammenkomster for alle deltakerne før turen, samt å finne restauranter til felles middager på reisemålet. Sosialt ansvarlig har også ansvaret for å arrangere sightseeing og eventuelle ande sosiale ting under turen.