Generalforsamling vår 2016 – Valg av nytt styre

I samsvar med ELSA Bergen sine vedtekter § 7, 1. ledd og på vegne av styret i ELSA Bergen 2015/2016, er det en glede å innkalle alle studenter på Dragefjellet til vårens generalforsamling. Under GF blir det valg av nytt styre. Nåværende styre vil også presentere semesterrapporter, regnskap og budsjett for neste styreperiode.

Generalforsamlingen avholdes torsdag 28. april kl. 16.15 i JUS II-byggets auditorium.

Vedtekter og stillingsinstrukser ligger ute på miside.

Innholdet i GF-pakken er nå tilgjengelig jf. vedtektenes § 7, 3. ledd på ELSA-kontoret, fillageret på miside eller HER.

Alle studenter ved juridisk fakultet i Bergen har stemme-, forslags-, og talerett på generalforsamlingen, jf. vedtektenes § 9.

Det vil bli servert gratis pizza og drikke til alle som deltar.

Til slutt vil styret oppfordre både aktive og inaktive medlemmer til å delta. GF er en unik anledning til å lære om hva man kan gjøre i ELSA Bergen og ta del i å velge hvem som skal lede organisasjonen neste år.

Det vil bli satt av tre minutter for å holde appell til hver kandidat som stiller under valget, deretter ti minutter for spørsmål til kandidaten. Man kan også stille til styreverv under GF selv om man ikke har sendt motivasjonsbrev.

Dersom du har spørsmål angående styrevervene er det bare å ta kontakt med vervholderne:
President: Oda Eriksen Rønning (president.bergen@elsa.no)
Generalsekretær: Fatma Lamin (secgen.bergen@elsa.no)
AA: Marie Kildahl (vpaa.bergen@elsa.no)
S&C: Camilla Åmotsbakken (vpsc.bergen@elsa.no)
STEP: Julianne Vangsnes (vpstep.bergen@elsa.no)
Markedsføring: Ingrid Haugen-Flermoe (marketing.bergen@elsa.no)
Økonomiansvarlig: Kristian Ulriksen (treasurer.bergen@elsa.no)
ALD-ansvarlig: Marthe Holm (ald.bergen@elsa.no)
Sosialansvarlig: Hanna Brodersen (social.bergen@elsa.no)

Håper vi ser deg på vårens generalforsamling!

Beste hilsener,

Styret i ELSA Bergen 2015/2016

ELSA Bergens hovedsamarbeidspartner:
Advokatfirmaet Harris
www.harris.no
https://www.linkedin.com/company/advokatfirmaet-harris-da