Generalforsamling vår 2016 – Valg av nytt styre

I samsvar med ELSA Bergen sine vedtekter § 7, 1. ledd og på vegne av styret i ELSA Bergen 2015/2016, er det en glede å innkalle alle studenter på Dragefjellet til vårens generalforsamling. Under GF blir det valg av nytt styre. Nåværende styre vil også presentere semesterrapporter, regnskap og budsjett for neste styreperiode.

Generalforsamlingen avholdes torsdag 28. april kl. 16.15 i JUS II-byggets auditorium.

Vedtekter og stillingsinstrukser ligger ute på miside.

Innholdet i GF-pakken er nå tilgjengelig jf. vedtektenes § 7, 3. ledd på ELSA-kontoret, fillageret på miside eller HER.

Alle studenter ved juridisk fakultet i Bergen har stemme-, forslags-, og talerett på generalforsamlingen, jf. vedtektenes § 9.

Det vil bli servert gratis pizza og drikke til alle som deltar.

Til slutt vil styret oppfordre både aktive og inaktive medlemmer til å delta. GF er en unik anledning til å lære om hva man kan gjøre i ELSA Bergen og ta del i å velge hvem som skal lede organisasjonen neste år.

Det vil bli satt av tre minutter for å holde appell til hver kandidat som stiller under valget, deretter ti minutter for spørsmål til kandidaten. Man kan også stille til styreverv under GF selv om man ikke har sendt motivasjonsbrev.

Dersom du har spørsmål angående styrevervene er det bare å ta kontakt med vervholderne:
President: Oda Eriksen Rønning (president.bergen@elsa.no)
Generalsekretær: Fatma Lamin (secgen.bergen@elsa.no)
AA: Marie Kildahl (vpaa.bergen@elsa.no)
S&C: Camilla Åmotsbakken (vpsc.bergen@elsa.no)
STEP: Julianne Vangsnes (vpstep.bergen@elsa.no)
Markedsføring: Ingrid Haugen-Flermoe (marketing.bergen@elsa.no)
Økonomiansvarlig: Kristian Ulriksen (treasurer.bergen@elsa.no)
ALD-ansvarlig: Marthe Holm (ald.bergen@elsa.no)
Sosialansvarlig: Hanna Brodersen (social.bergen@elsa.no)

Håper vi ser deg på vårens generalforsamling!

Beste hilsener,

Styret i ELSA Bergen 2015/2016

ELSA Bergens hovedsamarbeidspartner:
Advokatfirmaet Harris
www.harris.no
https://www.linkedin.com/company/advokatfirmaet-harris-da

Vårens nasjonale landsmøte i Oslo

Fra 1-3 april deltok 15 medlemmer fra ELSA Bergen på ELSA Norges landsmøte i Oslo. Helgen var fylt med mange spennende workshops, vedtektsendringer og festligheter. Det ble også valgt nytt landsstyre! Her er hele tre medlemmer fra ELSA Bergen representert, deriblant vår president Oda Eriksen Rønning, VP S&C Camilla Åmotsbakken og STEP-medlem Jonas Fredriksen. Vi gratulerer masse og gleder oss til valg av nytt lokalstyre her i Bergen under vårens generalforsamling 28. april 16:15. Alle studenter på Dragefjellet er velkomne og har både tale og stemmerett. Se mer informasjon om generalforsamlingen her.

Dersom du vurderer å stille til styret, les om våre styreverv eller ta kontakt med oss! Vi har nå lagt ut portrettintevju av alle i det nåværende styret på hjemmesiden.

12973114_995812687166115_6827288242031108640_o

Bergensdelegasjonen under ELSA Norges Landsmøte vår 2016

 

Lær mer om Generalsekretær i ELSA Bergen!

 1. Hvilken rolle har en generalsekretær i ELSA Bergen?Versjon 2

En generalsekretær er en person som har hovedansvaret for den administrative driften av ELSA. Dette innebærer blant annet å arrangere generalforsamlingene, kontrollere post/epost, hjemmesiden, kontoret mv.

Videre er jeg presidentens høyre hånd, samt. en støttespiller for de øvrige styremedlemmene. Jeg jobber derfor på tvers av alle de ulike ansvarsområdene internt i ELSA-styret.

I ELSA-nettverket blir generalsekretæren omtalt som en ”guardian”. Dette innebærer blant annet at vi skal sørge for at vedtekter, regler og retningslinjer blir overholdt, og at styremedlemmene har kunnskapen og midlene de trenger for å gjennomføre sine verv.

 1. Hvorfor valgte du å stille til dette vervet?

I mitt første år som jusstudent var jeg et aktivt medlem i ELSA på flere områder, hvilket vekket interesse for større ansvar i organisasjonen.

Som person trives jeg godt med administrativt arbeid og rollen som hjelpende hånd. Derfor har jeg gjennom årene hatt flere verv i forbindelse med organisatorisk arbeid. Rollen som generalsekretær var derfor perfekt for meg.

 1. Hva er det aller beste med å være Generalsekretær

Det beste med å være generalsekretær er på den ene siden selvstendigheten rundt vervet. Man har mulighet til å sette i gang egne prosjekter for organisasjonen. I år har for eksempel ELSA Bergen for første gang arrangert et internasjonalt møte. Her fikk jeg ledende ansvar for organiseringen og gjennomføringen.

Generelt får man velge litt selv hvor man vil bidra med det lille ekstra hvilket kan passe bra for de som syntes flere områder i ELSA er interessante og ønsker å være litt kreativ.

Man skal til enhver tid ha full oversikt over alt som skjer internt, hvilket gjør at man får enda større innsikt i mulighetene man har i ELSA. I tillegg trives jeg som nevnt godt med organisatorisk arbeid. Det passer meg derfor godt å skrive referat fra styremøter, sette HR-strategier og ta ansvar for det praktiske rundt deltakelse på nasjonale- og internasjonale møter samt gjennomføring av generalforsamlinger.

 1. Hvilke råd kan du gi en som vurderer å bli din etterkommer

Ha ambisjoner. Vi jobber stort sett bak kulissene selv om vi er en sentral del av den daglige driften av organisasjonen. Det er derfor viktig ikke å slå seg til ro i posisjonen. En god generalsekretær må være på hugget og stadig finne nye og effektive måter å bistå styret og organisasjonens medlemmer.

 

ELSA Bergen har generalforsamling  28. april kl. 16:15 i Auditorium 3. Her vil vi velge ny generalsekretær. For mer info se Facebook event her.

Vil du lære mer om vervet som Generalsekretær kan du kontakte Fatma Lamin på secgen.bergen@elsa.no eller lese mer om vervet i stillingsinstruksene her.

Lær mer om President i ELSA Bergen!

 

 1. Hva innebærer det å være President i ELSA Bergen? Versjon 2

Jeg er President og har det overordnede ansvaret. Presidentens ansvarsområder deles inn i tre: board management, external relations og expantion.

Under board management har jeg ansvaret for å holde styremøter, følge opp styremedlemmene, samt å delegere arbeid innad i styret dersom det er noe som skal gjøres som faller utenfor de andre arbeidsoppgavene.

Som President har man også ansvar for external relations. Som President skal du
representere ELSA Bergen overfor samarbeidspartnere, fakultetet og andre eksterne aktører. Presidenten er også ansvarlig for å kommunisere med de andre lokalgruppene i Norge og med President i ELSA Norge.

Den siste delen av vervet er å forsøke å rekruttere nye medlemmer til ELSA, sammen med de andre styremedlemmene.

 

 1. Hvorfor valgte du å stille til dette vervet?

Jeg stilte til vervet som President fordi jeg er glad i lederansvar. Jeg hadde erfaring som leder fra ungdomspolitikken og trivdes veldig godt med det. I tillegg likte jeg at man som President kunne jobbe med forskjellige ansvarsområder som er veldig spennende.

Som President får du også lov å jobbe tett med de andre styremedlemmene på ulike prosjekter og ansvarsoppgaver. Som president får man se hele ELSAs bredde!

 1. Hva er det beste med å være President?

Jeg synes det er veldig gøy å jobbe så tett med både styremedlemmene og de aktive medlemmene på så mange ulike arbeidsområder. Det er veldig givende å se at arbeidet man legger ned i organisasjonen faktisk gir synlige resultater.

Jeg liker også at jeg kan være med på arrangementene til både AA, SC og STEP. Folkene i ELSA er fantastiske!

Ellers synes jeg det er veldig interessant å jobbe så tett med profesjonelle aktører som fakultetet og advokatfirmaene. Det er en liten smakebit på hvordan ting foregår i arbeidslivet.

I tillegg er det utrolig kult at vi får muligheten til å reise både på nasjonale og internasjonale møter. Vi blir kjent med så mange ulike og fantastiske folk. Hvor kult er det ikke å ha venner overalt i hele Europa?!

 1. Hvilke råd kan du gi til en som vurderer å bli din etterkommer?

Det beste rådet jeg kan gi til min etterkommer er å være frempå og tenke utenfor boksen.

Ellers er det veldig lærerikt å engasjere seg utenfor studiene fordi man lærer mye om seg selv og man lærer å samarbeide med andre mennesker. Mye av det jeg har lært i ELSA kan jeg ta med meg videre i arbeidslivet!

 

 

ELSA Bergen har generalforsamling  28. april kl. 16:15 i Auditorium 3. Her vil vi velge ny president. For mer info se Facebook event her.

Vil du lære mer om presidentvervet kan du kontakte Oda på president.bergen@elsa.no eller lese mer om vervet i stillingsinstruksene her.

Lær mer om Markedsføringsansvarlig i ELSA Bergen!

Artikkelen er over 2 år gammel.

 1. Hvilken rolle har markedsføringsansvarlig i ELSA Bergen?Versjon 2

Som Markedsføringsansvarlig har man ansvar for å promotere alle de forskjellige hendelsene og mulighetene i ELSA, både de ELSA Bergen arrangerer og de internasjonale.

Hvordan man markedsfører de forskjellige mulighetene er det bare fantasien som setter grenser for. Vi bruker selvfølgelig mye Facebook og andre sosiale medier, men har også stands, informasjonsmøter og tar direkte kontakt med medlemmer. For hvert arrangement utvikler man en egen strategi sammen med VP-en ansvarlig for det og det nødvendige materialet. Markedsføringsansvarlig er dermed den i styret som kanskje samarbeider mest og oftest med VP-ene for Key Areas.

Alt i alt er den viktigste oppgaven til markedsføringsansvarlig å sørge for at ELSA Bergen blir sett og vise alle de enestående mulighetene vi tilbyr.

 1. Hvorfor valgte du å stille til dette vervet?

Jeg valgt å stille fordi jeg ville vite mer om alt ELSA driver med. Etter mitt første år i ELSA hadde jeg ennå ikke bestemt meg for hva jeg likte aller best.  Når man jobber med markedsføring i ELSA får man et innblikk i alle de forskjellige aktivitetene og hva som er de beste sidene ved dem.

Markedsføring er i seg selv også et veldig spennende område. Jeg kommer til å bruke kunnskapen jeg har skaffet meg i løpet av dette året i lagt tid fremover, både for ELSA og i andre sammenhenger.

 1. Hva er det beste med å være markedsføringsansvarlig?

Det beste med markedsføringsvervet er at man får være med på alt! Et verv er det du gjør det til, men markedsføring åpner for at du lett kan delta på mange av de arrangementene som skjer i løpet av et år. Du får møte veldig mange forskjellige mennesker og får et supert nettverk i organisasjonen, som du kan ta med deg videre i mange år etter ELSA.

 1. Hvilke råd kan du gi til en som vurderer å bli din etterkommer?

Ikke vær redd for å ta kontakt med folk. Som markedsføringsansvarlig skal du assistere hele nettverket med å promotere ELSA. Det vil si at det gjerne er mange arrangementer som skjer samtidig og flere ivrige medlemmer som kanskje ikke helt vet hvordan de bør gå frem for å markedsføre sitt arrangement på best mulig måte. Der kommer du inn! Det er aldri noen som blir sure for å bli tilbudt hjelp.

Du trenger heller ikke være redd for å gjøre noe nytt. Det at noe har blitt gjort på en måte før, betyr ikke at det må fortsette helt likt. ELSA ønsker å utvikle og forbedre seg, og den beste måten å gjøre det på er ved å prøve (og kanskje feile). Sånn blir vi bedre!

 

ELSA Bergen har generalforsamling  28. april kl. 16:15 i Auditorium 3. Her vil vi velge ny markedsføringsansvarlig. For mer info se Facebook event her.

Vil du lære mer om markedsføringsvervet kan du kontakte Ingrid på marketing.bergen@elsa.no eller lese mer om vervet i stillingsinstruksene her.