ELSA Bergen avholder møte.

Knallstart for ELSA Bergen 2015/2016

Styret i ELSA 2015/2016 får fadderuken som sin aller første arbeidsoppgave. Med ansvaret for ca. 160 fadderbarn, derav 149 utvekslingsstudenter, fikk ELSA Bergen en travel og morsom start på styreperioden!

18. august kl. 1600 holdt ELSA Bergen årets første infomøte for studentene på Dragefjellet i Auditorium 2. Denne gikk over all forventning med ca. 230 engasjerte studenter som møtte opp. Dette er noe av det beste oppmøte ELSA Bergen har hatt noensinne på et infomøte, og vi gleder oss til å se studentene videre som medarbeidere og deltakere på ELSA arrangementer.

Etter infomøtet ble flere ansvarsstillinger til de ulike undergruppene lagt ut på miside og Facebook, og flere av undergruppemøtene starter allerede neste uke.

I tillegg har styret allerede hatt tre styremøter og lagt mange spennende planer for høsten. Neste måned venter blant annet både bedriftsbesøk og landstreff i Tromsø.

Med en slik knallstart er styret i ELSA Bergen svært spente på hva mer dette året har i vente.

Skjermbilde 2015-08-21 kl. 04.08.43IMG_1539