ELSA day 26.11.2014

Tema: Sosialt ansvar.

Foredrag om rusproblematikk

 

Tirsdag 26. august inviterte ELSA Kompetansesenter rus Bergen (KoRus Bergen), Gatejuristen og Jussformidlingen til Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen for å holde foredrag i forbindelse med ELSA Day.

 

ELSA Day er et årlig arrangement der ELSA-grupper i hele nettverket, altså over hele Europa, setter fokus på et bestemt tema med tilknytning til menneskerettigheter, som denne gang var sosialt ansvar. Sosialt ansvar er et svært omfattende tema. Derfor ønsket ELSA Bergen å spisse sitt foredrag mot rusproblematikk, hvilket er et aktuelt tema i Bergen i disse dager.

 

KoRus Bergen jobber blant annet med formidling av rusfaglig kompetanse og jobber på denne måten i stor grad med forebygging og tidlig intervensjon. Både forebygging og tidlig intervensjon er en viktig del av sosialt ansvar. Dette utdypet deres representant, Reidar Dale, særlig i foredraget om rusproblematikk. (Se deres hjemmeside: http://korusbergen.no/ )

 

Gatejuristen tilbyr gratis rettshjelp til mennesker med rusproblemer, og bidrar til å ivareta rettssikkerheten til denne målgruppen i stor grad. Gatejuristen består av to ansatte i tillegg til en rekke jurister og advokater som jobber på frivillig basis med slike saker. Leder for Gatejuristen i Bergen, Jon Henrik Kismul, fortalte om hvilke problemer støter på i møtet med sine klienter. (Se deres hjemmeside: http://www.bymisjon.no/gatejuristen/ )

 

Jussformidlingen er en organisasjon bestående av viderekommende jusstudenter fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen som tilbyr gratis rettshjelp til privatpersoner innenfor sivilrettslige områder. Representantene, Cecilie Hamborgstrøm og Marte Tronstad, fortalte om hvilke opplevelser de har hatt rundt temaet, særlig knyttet mot sosial dumping. (Se deres hjemmeside: http://jussformidlingen.no )

 

Resultatet ble tankevekkende foredrag om hva rusmisbruk rent faktisk er og hvilke utfordringer dette medfører, med gode refleksjoner fra de ulike representantene. Foredraget ga et oppsiktsvekkende innblikk i erfaringer tilknyttet rusmisbruk, og hvilke sammenhenger det kan være mellom oppvekstsvilkår og senere rusmisbruk. Videre ble det formidlet hvilke problemstillinger som har oppstått som en følge av stengingen av Nygårdsparken. Fra et juridisk perspektiv var det også interessant å høre om hvordan rettssikkerheten til enkelte rusmisbrukere er ivaretatt.

 

Foredraget var meget vellykket og ELSA Bergen ønsker å takke KoRus, Gatejuristen og Jussformidlingen for den innsatsen som ble lagt ned i foredraget til ELSA Day for å sette fokus på sosialt ansvar.

 

For øvrig sto Stundent Trainee Exchange Programme (STEP) på stand i Vrimle for å informere om studentenes muligheter til å skaffe traineeship i utlandet. Om kvelden arrangerte ELSA Bergen pubquiz med spørsmål tilknyttet menneskerettigheter.

Vi har vært på ICM i Tyrkia!

Høsten 2014, fra 20.-26. oktober, dro vi 31 stykker fra ELSA Norge, deriblant 21 stykker fra ELSA Bergen, for å være med på ICM i Bodrum, Tyrkia! ICM (International Council Meeting) er ELSAs høyeste beslutningsorgan, og avholdes en gang i semesteret. Ansvarlig for arrangementet er ELSAs internasjonale styre.

 

På ICM møtes jusstudentene fra hele Europa for å ha workshops, utveksle erfaringer, treffe beslutninger og jobbe for ELSAs fremtid. Denne gangen var det ubegrensede plasser, noe som førte til at vi kunne ta med mange aktive medlemmer i tillegg til styremedlemmer. Fra ELSA Bergen hadde vi med oss 14 aktive medlemmer, som deltok i AA, S&C, STEP og marketing-workshopene. Dette var en suksess! De aktive medlemmene var med på alt, og gjorde en veldig god innsats.

 

Vi var også syv fra styret med, og som har fått mye ny kunnskap om hvordan ELSA fungerer på internasjonalt nivå, og hvordan vi som lokalgruppe er med som ledd i organisasjonen. I tillegg har vi fått god motivasjon for å fortsette med ELSA-arbeidet her på Dragefjellet!

 

Det gjenstår bare å takke for en herlig uke, som har vært fylt med workshops, nye bekjentskaper, diskusjoner, godt samhold, fest og moro, og masse masse ELSA-spirit!

 

Her er et bilde av hele den norske delegasjonen.

ICM Norgesdelegasjon

Øverst bak fra venstre: Elisabeth Aspaas Runsjø, Jonas Koch Fredriksen, Kristian Wangsfjord, Eirin Aavik Schanke, Elif Demirbas, Camilla Higraff Åmotsbakken, Marthe Holm, Ingrid Haugen-Flermoe, Maria Kopsova. Andre rekke: Haakon Rønn Stensæth, Nils Kirkholm Sveingard, Erlend Stuart Serendahl, Espen Alstad Holthe, Jostein Berg Knutsen, Sindre Jørgensen, Ole Martin Nygaard. Fremste rekke: Benedicte Venemyr Fidje, Katharina Østergaard, Cilje Marie Stray, Helle Dokken Austvik, Simen Kahrs Lie, Alyona Litvinova, Hanne Lillemork, Mariann Nilsen, Fatma Lamin, Christopher Johnsen, Marius Raju Johansen. Foran: Millie Dragvik. Ikke tilstede: Medina Mahic, Oda Linneberg Uggen og Snorre Buvik.

Semifinale prosedyrekonkurranse 2014!

På fredag 7. november i Auditorium 1 avholdes andre runde i ELSA Bergens prosedyrekonkurranse!

Det er semifinale og fire lag med studenter er klare! De ble plukket ut etter innledende skriftlige runde, som vi hadde mange påmeldte lag på i år.

 

Program:

Kl. 17:00 – 18:30
Jostein Kvakland og Jens Toppen Dahl mot 
Linn Rustad Rui og Marita Haug.

Kl. 18:45 – 20:15:
Karl Magnus Ulstein-Rygnestad og Jacob Jensen mot
Lise Opsvik, Trond Buberg og Andrea Finckenhagen

Dommerpanelet består av professor Knut Einar Skodvin, Erlend Baldersheim og Geir Fjelde Bjerga.

Oppgaven ligger ute på MiSide. Har du ikke tilgang, kan du ta kontakt med styret dersom du vil lese den.

Vi gleder oss!!

prosedyrekonkurransen