Knut Storberget besøkte Dragefjellet!

Den 23. oktober arrangerte Seminar- & aktueltgruppen i S&C foredrag med Knut Storberget, i samarbeid med Fagstyret ved Juristforeningen i Bergen. Den tidligere justisministeren har flere ganger tatt til orde for alternative straffereaksjoner innenfor strafferettspleien. Han snakket om mulige alternativer til dagens ordning.

Storberget har også engasjert seg sterkt i problematikken knyttet til vold i nære relasjoner, og fortalte også om hvordan man kan bidra til å bekjempe vold mot kvinner og barn.

Takk for et interessant foredrag og velkommen igjen!

1412241_484641788301066_304270562_o
Fra venstre: Solveig Skibnes, Knut Storberget, Maria Kopsova, Pernille Edh Hasselgård.