ELSA Bergens Prosedyrekonkurranse 2013

ELSA Bergen gratulerer vinnerne av årets prosedyrekonkurranse: Celina Ekholt og Maren Aurora Holen!

Vinnerne av ELSA Bergens prosedyrekonkurranse 2013: Maren Aurora Holen og Celina Ekholt

Vinnerne av ELSA Bergens prosedyrekonkurranse 2013: Maren Aurora Holen og Celina Ekholt

Vinnerlaget har vært gjennom en skriftlig innledende runde, og prosedert seg gjennom semifinalen og finalen med glans. Selve finalen ble avholdt 22. november foran et fullsatt auditorium på Det juridiske fakultet i Bergen.

Laget som kom på andreplass: Aurora Orlin og Eirik Nakstad

ELSA Bergen gratulerer også laget som kom på en verdig andreplass i konkurransen: Aurora Orlin og Eirik Nakstad. Dommerpanelet, som bestod av professor Jan Fridthjof Bernt, professor Kai Krüger og dommer i Oslo tingrett Wenche Elizabeth Arntzen, var imponert over det høye nivået på finalelagene. Dommen ble avsagt med dissens (2-1).

Vinnerlaget vant skiopphold på Voss Resort og et traineeship i Advokatfirmaet Harris. Samtidig får de mulighet til å delta på ELSAs nasjonale prosedyrekonkurranse, hvor de skal prosedere mot vinnerne fra prosedyrekonkurransen i henholdsvis Oslo og Tromsø. ELSA Bergen ønsker Celina og Maren masse lykke til i den nasjonale finalen som skal avholdes i Oslo 17. januar 2014!

 

ELSA Bergens hovedsamarbeidspartner:
Advokatfirmaet Harris
www.harris.no

Samarbeidspartner på Prosedyrekonkurransen:
Advokatforeningen
www.advokatforeningen.no

Bedriftspresentasjon hos Advokatfirmaet Harris

ELSA Bergen, ved S&C, arrangerte bedriftspresentasjon hos vår nye hovedsamarbeidsparter Advokatfirmaet Harris torsdag 14.november kl.18.00.

Bedriftspresentasjonen ga studentene innsikt i hvordan det er å jobbe hos et anerkjent advokatfirma. Det ble gitt omvisning i Harris sine lokaler på Bryggen, samt en presentasjon av firmaet og hvordan det er å jobbe hos dem.

Presentasjonen ble avsluttet med servering av mat og drikke, og mingling med noen av firmaets advoakter og advokatfullmektiger.

Plassene ble fort fylt opp og tilbakemeldingene fra deltakerne var veldig positive! Vi vil gjerne holde et lignende arrangement i samarbeid med Harris neste semester.

1277044_468195263279052_1847397460_o

ELSA Bergen deltok på ICM Croatia

ELSA Bergen deltok på ELSAs International Council Meeting i Croatia 27.oktober til 3.november 2013. ICM er ELSAs øverste beslutningsorgan, hvor det treffes beslutninger som er bindende for det internasjonale styret og medlemslandene.

Den norske delegasjonen bestod av totalt 11 personer på nasjonalt og lokalt nivå, hvorav 7 av disse studerer ved UiB. 

Uken bestod av lærerike og interessante workshops hvor vi diskuterte de ulike områdene innenfor ELSA. Ved siden av workshopene var det tid til å bli kjent med mange av de 300 andre ELSAmedlemmene som deltok på møtet, og få nye venner fra andre deler av Europa. ELSA Norge vant også den jeve førsteplassen i ELSAs Vision Contest, noe som selvfølgelig var stas!

Vi har fått mye interessant informasjon som vi gleder oss til å bruke i vårt videre arbeid i Bergen fremover, og gleder oss allerede til neste ICM på Malta i mars.
Tusen takk for en fantastisk uke!

1397475_10153397583995324_1381480542_o

Knut Storberget besøkte Dragefjellet!

Den 23. oktober arrangerte Seminar- & aktueltgruppen i S&C foredrag med Knut Storberget, i samarbeid med Fagstyret ved Juristforeningen i Bergen. Den tidligere justisministeren har flere ganger tatt til orde for alternative straffereaksjoner innenfor strafferettspleien. Han snakket om mulige alternativer til dagens ordning.

Storberget har også engasjert seg sterkt i problematikken knyttet til vold i nære relasjoner, og fortalte også om hvordan man kan bidra til å bekjempe vold mot kvinner og barn.

Takk for et interessant foredrag og velkommen igjen!

1412241_484641788301066_304270562_o
Fra venstre: Solveig Skibnes, Knut Storberget, Maria Kopsova, Pernille Edh Hasselgård. 

Nå har du muligheten til å søke på nye delegations!

CFD, lavere kvalitetNå har du nye muligheter til å reise som delegat!

Søknadsfrister 1.november, 10.november, 24.november, 1.desember og 14.desember!

ELSA Bergen gir økonomisk støtte til delegater som velges ut fra UiB.

Hva er Call for delegations?

Call for delegations gir deg muligheten til å reise som representant for ELSA (delegat) til møter i ulike organisasjoner. Du kan reise til UNESCO, UNECOSOC, UN Human Rights Bodies, UNCITRAL, Council of Europe, WIPO og INTA.

Det stilles ingen spesielle krav bortsett fra at du er medlem i ELSA (noe alle studenter ved Juridisk fakultet i Bergen er). Relevant bakgrunn, for eksempel at du har hatt et relevant fag, vil være et pluss i vurderingen.

Å reise som delegat vil gi deg en relevant internasjonal erfaring og muligheten til å møte jusstudenter fra andre land. I tillegg er det noe unikt du kan putte på CV’en. ELSA Bergen gir økonomisk støtte til de som velges ut.

For mer utfyllende informasjon om hva delegations er, se her. (http://elsa.no/bergen/2013/10/12/hva-er-delegations/)

Hva må du oppgi i søknaden?

Generell informasjon om deg selv, eventuell erfaring innen ELSA, samt et motivasjonsbrev på maks 500 ord som forteller hvorfor du vil reise.

Hvilke muligheter har du nå?

Du kan nå reise som delegat til UN Human Rights Bodies, United Nations Economic and Social Council (ECOSOC), United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) og World Intellectual Property Organization (WIPO)!

Mer informasjon:

UN Human Rights Bodies

Genève – 2-4.desember 2013, Forum on Business and Human Rights. Se agendaen for utfyllende informasjon.

Agenda: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Forum/Pages/2013ForumonBusinessandHumanRights.aspx

Søknadsskjema: https://docs.google.com/forms/d/1LzIk2Vqot5VmkOKALtJKNbvAz2fNzWgmd0YlqvUjzbg/viewform

Søknadsfrist: 10.november 2013 kl.23.59.

United Nations Economic and Social Council (ECOSOC)

1. New York – 11-14.februar 2014, Commission for Social Development. Se agenda for utfyllende informasjon.

Agenda: http://undesadspd.org/CommissionforSocialDevelopment/Sessions/2014.aspx

Søknadsskjema: https://docs.google.com/forms/d/1iGBIThbtx2c10hlYaFQt9zhOp6d-Mh0m3m7bnXe2m0s/viewform

Søknadsfrist: 24.november 2013 kl.23.59.

2. New York – 17-21.februar 2014, Commission for Social Development. Se agenda for utfyllende informasjon.

Agenda: http://undesadspd.org/CommissionforSocialDevelopment/Sessions/2014.aspx

Søknadsskjema: https://docs.google.com/forms/d/1bPYeJecdXyjsk2_d25Pk1YQDKUWmYUoZglggvgEDDYk/viewform

Søknadsfrist: 24.november 2013 kl.23.59.

3. New York – 10-14.mars 2014, Commission on the Status of Women (CSW). Se agenda for utfyllende informasjon.

Agenda: http://www.unwomen.org/en/csw/csw59-2015

Søknadsskjema: https://docs.google.com/forms/d/1-o0RDGfJSG4QBRfDYe6qkA43qIysVi34rhI7h3O-gz8/viewform

Søknadsfrist: 1.desember 2013 kl.23.59.

4. New York – 7-11.april 2014, Commission on Population and Development. Se agenda for utfyllende informasjon.

Agenda: http://www.un.org/en/development/desa/population/commission/previous-sessions/2014/index.shtml

Søknadsskjema: https://docs.google.com/forms/d/1J3p02no5deuJ2-3bwSUAw6mtoDvGjHXI6FAKZmblyyo/viewform

Søknadsfrist: 14.desember 2013 kl.23.59.

United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)

1. Wien – 18-22.november 2013, Online Dispute Resolution. Se agenda for utfyllende informasjon.

Agenda: http://www.uncitral.org/uncitral/commission/working_groups/3Online_Dispute_Resolution.html

Søknadsskjema: https://docs.google.com/forms/d/17XWi6SW55ndb1035EPXQCvmEycra62NOgOFvtceSIM4/viewform

Søknadsfrist: 1.november kl.23.59.

2. Wien – 9-13.desember 2013, Electronic Commerce. Se agenda for utfyllende informasjon.

Agenda: http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/working_groups/4Electronic_Commerce.html

Søknadsskjema: https://docs.google.com/forms/d/1-SdTUrJJ-DNEyyEOYCn3pvm8LB6–hZIuM2N6WCkW0o/viewform

Søknadsfrist: 10.november 2013 kl.23.59.

3. Wien – 16-20.desember, Insolvency Law. Se agenda for utfyllende informasjon.

Agenda: http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/working_groups/5Insolvency.html

Søknadsskjema: https://docs.google.com/forms/d/1p-ZyvhWfJCwYS-dLCh-RcSwzZswY9Vq2B-pOcM6HOqo/viewform

Søknadsfrist: 10.november 2013 kl.23.59.

4. Wien – 2-6.desember, Security Interests. Se agenda for utfyllende informasjon.

Agenda: http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/working_groups/6Security_Interests.html

Søknadsskjema: https://docs.google.com/forms/d/1kfgn57AThyphxJoU1gymEH9rd41EXrRtMzCgXk3W-vM/viewform

Søknadsfrist: 10.november 2013 kl.23.59.

World Intellectual Property Organization (WIPO)

Genève – 27-31.januar 2014, Standing Committee on the Law of Patents (SCP). Se agenda for utfyllende informasjon.

Agenda: http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30925

Søknadsskjema: https://docs.google.com/forms/d/1i7EbDbOe_enezPmdXjKkB3W1QCy10xOA4unhA97FlA4/viewform

Søknadsfrist: 24.november 2013 kl.23.59.

Les mer på om delegatene på http://www.elsa.org/delegations og ta gjerne kontakt på vpsc.bergen@elsa.no hvis du har spørsmål om det å være delegat, søknadsprosessen etc.!