Knut Storberget til Dragefjellet!

Den 23. oktober arrangerer Seminar- & aktueltgruppen i S&C foredrag med Knut Storberget, i samarbeid med Fagstyret ved Juristforeningen i Bergen. Den tidligere justisministeren har flere ganger tatt til orde for alternative straffereaksjoner innenfor strafferettspleien. Finnes det bedre alternativer til dagens ordning?

Han har engasjert seg sterkt i problematikken knyttet til vold i nære relasjoner. Hvordan bekjempe vold mot kvinner og barn?

I etterkant av foredraget vil det være anledning til å stille spørsmål.

Se event på vår facebook side her.

Velkommen!

Ta kontakt med Pernille Edh Hasselgård på vpsc.bergen@elsa.no eller via vår Facebook side dersom du har spørsmål i forbindelse med foredraget.