ELSA Day – Menneskerettighetskveld

Som én av 150 ELSA lokalgrupper satte ELSA Bergen fokus på menneskerettigheter den 20. mars. Vårt bidrag var en Menneskerettighetskveld på Hulen, med både debatt om aktiv dødshjelp, og quiz med menneskerettighetsfokus.

Academic Activities arrangerte debatten. Det ble en spennende og tankevekkende debatt, ledet av Constance Jessen Holm. Debattpanelet bestod av almenpraktiker og professor i medisin Edvin Schei, leder for Bergen Unge Høyre Petter Haraldsen, nestleder i KrFU Hordaland Arne Vesetvik og jusstudent og nestleder i Amnesty student Bergen Erlend Sand. Debattantene tok for seg både prinsipielle og praktiske problemer, og fikk belyst noe av de etiske, medisinske og juridiske problemstillingene som knytter seg til dette vanskelige spørsmålet. Og i tillegg ble publikum tilført ny kunnskap om begreper og andre forhold.

Seminargruppen i S&C hadde sørget for en utfordrende og morsom quiz. Det var anledning til å vri hjernebarken, og bli overrasket over hvilke detaljer og annen allmennkunnskap som faktisk fortsatt ble sittende i hodet. Og det var spenning til slutt, da det ble quiz off om tredjeplassen.

ELSA Bergen takker Hulen, debattantene og ordstyrer og quizdeltakere for en hyggelig og spennende kveld. Vi gleder oss allerede til neste års ELSA Day!

 

Nye muligheter til å reise som delegat for ELSA!

NYE CALL FOR DELEGATIONS

1. ELSA International har for første gang mulighet til å sende en ELSA Delegasjon til EU-domstolen (ECJ), i Luxembourg.

ELSA har blitt invitert den 13. Mai 2013 til å være med på 50 års jubileet for dommen i Van Gend en Loos, som etablerte prinsippet om den direkte virkningen av EU-retten. NB! Konferansen vil foregå på engelsk og fransk.

Søknadsfrist 24 mars.

Hele programmet finner du her: http://www.elsa.org/fileadmin/user_upload/elsa_international/Files/SC/programme_EN.pdf

For deg som er interessert i EU-rett er dette en unik mulighet!

 

2. ELSA Internasjonal søker også delegater som er interessert i immaterialrett og som ønsker å dra til Genéve på World Intellectual Property Organization(WIPO), våren 2013.

ELSA søker delegasjoner til følgende sesjoner:

  • Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC): 24th Session, 22nd to 26th of April 2013, Geneva, Switzerland

             Søknadsfrist: 23 mars

 

  • Committee on Development and Intellectual Property (CDIP): 11th Session, 13th to 17th of May 2013, Geneva, Switzerland

             Søknadsfrist 30 mars

 

  • Patent Cooperation Treaty (PCT) Working Group: 6th Session, 21st to 26th of May 2013, Geneva, Switzerland

             Søknadsfrist 30 mars.

 

  • Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications (SCT): 29th Session, 27th to 31st of May 2013, Geneva, Switzerland

            Søknadsfrist 6 april.

 

Hvordan søke:

De nye elektronisk søknadsskjemaene finner du på ELSA International hjemmeside: http://www.elsa.org/delegations.

 

Ta kontakt med vpsc.bergen@elsa.no dersom du har noen spørsmål.