Alumni

Er du tidligere medlem av ELSA og ønsker informasjon om hva som skjer i ELSA Norge? Ta kontakt med Generalsekretær i ELSA Norge på e-post, secgen@elsa.no

ELSA Lawyer Society

ELSA Lawyer Society (ELS) er ELSAs internasjonale alumni organisasjon og tilbyr ferdig utdannede jurister en naturlig forlengelse av sitt ELSA-engasjement. For mer informasjon om ELS og medlemskap gå til hjemmesiden til ELS