Alumni

Er du tidligere medlem av ELSA? Vi ønsker å opprette et Alumni-register hvor kontakter kan knyttes og erfaringer kan deles på tvers av lokalt og nasjonalt nivå , samt legge til rette for alumnitreff. Registrer deg som ELSA Alumni her eller ta kontakt med Director for Alumni via directoralumni@no.elsa.org eller Generalsekretær i ELSA Norge via secgen@no.elsa.org.

Dersom du ikke er ferdig med aktiv involvering i ELSA bør du vente med å registrer deg i Alumni-registeret

Registrer deg som ELSA Alumni
(Endring av tidligere registering erstatter registeringen som er gjort tidligere)
(mulig å krysse av for flere)
(mulig å krysse av for flere)
(mulig å krysse av for flere)
(eks. om vervet, om du har hatt flere verv, eller annen informasjon)
Oppgi i MM-ÅÅÅÅ til MM-ÅÅÅÅ

ELSA Lawyer Society

ELSA Lawyer Society (ELS) er ELSAs internasjonale alumniorganisasjon og tilbyr ferdigutdannede jurister en naturlig forlengelse av sitt ELSA-engasjement. For mer informasjon om ELS og medlemskap gå til hjemmesiden til ELS.