Hvor langt går ytringsfriheten? Hvor går grensen for hvor hatefullt man kan ytre seg på internett? ELSA Norge har skrevet en rapport om nettopp dette: «Legal Research Group on Online Hate Speech».

Europarådet har lansert kampanjen «No Hate Speech Movement» for å forebygge og sette fokus på hatefulle ytringer. ELSA er offisiell partner av denne kampanjen og har deltatt ved bl. a. å skrive juridiske rapporter om rettstilstanden på dette feltet i 25 europeiske land. I Norge begynte arbeidet om en slik rapport i mai. En gruppe på 8 personer har jobbet sammen om å besvare 11 spørsmål som ble gitt av Europarådet. Rapporten har som mål å gi en introduksjon til norsk rett på området, samt internasjonale aspekter som er viktige i denne sammenheng. I november publiseres den samlede rapporten, fra 25 land, på Europarådets hjemmesider.

Mer informasjon om ELSA Legal Research Group: http://elsa.org/page/online-hate-speech-legal-research-group/

Europarådets ‘Hate speech Movement’: http://www.nohatespeechmovement.org/

Disse var involvert i prosjektet:

Koordinator: Pauline Sommerfelt Helle

Researchers:

Veiledere: