ELSA Norges Nasjonale Prosedyrekonkurranse

En prosedyrekonkurranse er i korte trekk en fiktiv rettsak, og det gir jusstudentene en forsmak på hvordan det er å opptre på vegne av en klient foran en domstol. Som advokat er det nødvendig å kunne representere sin sak på best mulig måte, men i løpet av jusstudiet er det lite fokus på prosedyre.

Vi i ELSA ønsker å bidra til at flere studenter får erfaring og egenskaper i denne viktige ferdigheten. I samarbeid med Advokatforeningen har vi for sjette gang gleden av å arrangere den nasjonale prosedyrekonkurransen som i år avholdes på Universitetet i Tromsø. Den 7. februar 2019 møtes vinnerlagene fra de lokale konkurransene i Bergen, Oslo og Tromsø.

Prosedyrerundene 

I finalen møtes to og to lag for et dommerpanel bestående av profilerte jurister. Disse har bakgrunn fra både advokat- og dommeryrket, og lagene blir vurdert etter et scoresheet med ulike kriterier. Etter tre runder med prosedyre har samtlige fått opptrådt på vegne av både saksøker og saksøkte.

Konkurransen går over tre runder, og dommerne foretar en helhetlig bedømmelse av lagenes prestasjoner. Til slutt utnevnes vinnerlaget, og etter premiering er det bankett for alle deltagere og dommere.

Følg ELSA Norway på Facebook for oppdateringer!

Samarbeidspartner – Advokatforeningen

Foto: Vilde Koch Fredriksen