ELSAs nasjonale prosedyrekonkurranse

En prosedyrekonkurranse er i korte trekk en fiktiv rettsak, og det gir jusstudentene en forsmak på hvordan det er å opptre på vegne av en klient foran en domstol. Som advokat er det nødvendig å kunne representere sin sak på best mulig måte, men i løpet av jusstudiet er det lite fokus på prosedyre.

Vi i ELSA ønsker å bidra til at flere studenter får erfaring og egenskaper i denne viktige ferdigheten, og i samarbeid med Advokatforeningen har vi for femte gang gleden av å arrangere ELSAs nasjonale prosedyrekonkurranse. Den 6-8. februar 2018 møtes vinnerlagene fra de lokale konkurransene i Bergen, Tromsø og Oslo.

Prosedyrerundene 

I finalen møtes to og to lag for et dommerpanel bestående av profilerte jurister. Disse har bakgrunn fra både advokat- og dommeryrket, og lagene blir vurdert etter et scoresheet med ulike kriterier. Med forskjellige oppgaver får alle lagene prosedert mot hverandre, og etter tre runder har samtlige fått opptre på vegne av både saksøker og saksøkte.

Konkurransen går over tre dager, og det avholdes én runde hver dag. Dommerne vurderer lagene fortløpende, og etter siste runde foretas det en helhetlig bedømmelse av prestasjonene. Til slutt utnevnes vinnerlaget, og etter premiering er det bankett for alle deltagere og dommere.

Konkurransen avholdes i Oslo, og i januar vil oppgavene gjøres tilgjengelig nedenfor. Følg ELSA Norway på Facebook for oppdateringer!

Samarbeidspartner – Advokatforeningen