ELSA Norges Nasjonale Prosedyrekonkurranse

Den Nasjonale Prosedyrekonkurransen arrangeres årlig hvor det vinnende laget fra Tromsø, Oslo og Bergen møtes og konkurrerer mot hverandre for å avgjøre hvilket fakultet som er best i Prosedyre og hvilket fakultet som har førsterett på å representere Norge i den internasjonale prosedyrekonkurransen i WTO-rett (John H. Jackson Moot Court Competition).

Prosedyrekonkurranse er en fiktiv rettssak, som skal gi jusstudentene en forsmak på hvordan det er å opptre på vegne av en klient foran en domstol. Konkurransen arrangeres med formålet om at jusstudentene skal få trening på å representere sin klient ovenfor en domstol, noe det dessverre er lite fokus på under studiet, men som er svært viktig for landets fremtidige advokater. Konkurransen går over tre runder hvor samtlige lag prosederer mot hverandre og får representert både saksøker og saksøkte.

I bedømmelsen skal dommerne vektlegge deltakernes rettsanvendelse, argumentasjon, overbevisningsevne, språkbruk, ryddighet, struktur og helhetsinntrykk.

For å sikre den faglige kompetansen rundt Den Nasjonale Prosedyrekonkurransen har ELSA Norge inngått et samarbeid med advokatfirmaet Help.

Reglene for konkurransen kan finnes her.

Følg ELSA Norway på Facebook for oppdateringer!

Foto: Vilde Koch Fredriksen